Waste parks

Leven en werken aan boord van een schip geneert verschillende soorten afval. Denk bijvoorbeeld aan afvalolie van de motor of  bilgewater (olie-watermengsel in de machinekamer), maar ook papier- , PMD, glas- en restafval. Voor een duurzame en efficiënte inzameling van deze scheepsafvalstoffen heeft De Vlaamse Waterweg verschillende mogelijkheden voorzien. Hieronder even de mogelijkheden:

Bilgeboot

De bilgeboot oproepen kan onder volgende voorwaarden:

Afvalstromen Locaties Tijdstip Contact

Oliehoudend afval

Vloeibare fractie

 • Bilgewater
 • Afvalolie

Vast fractie

 • Lege olievaten
 • Olie- en mazoutfilters
 • Poetsdoeken
 • Schroefas- en smeervet
 • Havengebied North Sea Port Flanders 
 • Ringvaart om Gent
 • Maandag tot vrijdag (09.00 en 17.00u.)
 • niet op feestdagen
 • Aanvraag vóór 12.00u = ophaling op dezelfde dag
 • Aanvraag na 12.00 = ophaling op volgende werkdag vóór 12.00u.

Martens Cleaning 

tel: +31 (0) 113-672210

info@martenscleaning.nl

VHF -kanaal 10 - Martens 8

 

Bilgewater (olie-watermengsel in de machinekamer) en overig olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval van binnenschepen wordt binnen het havengebied van North Sea Port Flanders en de Ringvaart om Gent per schip ingezameld. 

In ruil voor de betaling van de verwijderingsbijdrage (CDNI – Deel A) kan elke schipper gratis gebruik maken van de bilgeboot in Gent. Bij afgifte van het olie- en vethoudend afval dient de Eco-kaart en olie-afgifteboekje voorgelegd te worden.

OPGELET: Bilgewater dat verontreinigd is met koelvloeistof, oplosmiddelen of chemicaliën bemoeilijkt de verwerking van het oliehoudende water en kan enkel afgegeven worden tegen betaling.

Vacuümwagen beperkt inzetbaar*

Een vacuümwagen oproepen kan op volgende wijze:
Afvalstromen Locaties Tijdstip Contact 

 Oliehoudend afval

Vloeibare fractie
(min 500l)

 • Bilgewater
 • Afvalolie

Vaste fractie

(optioneel)

 • Olievodden
 • Schroefas- en smeervet
 • Oliebidons
 • Olie- en mazoutfilters

 

in onderling overleg tussen schipper en afvalinzamelaar

 

Maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u

 

Aanvraagformulier

* OPGELET: Enkel voor schepen die niet of nauwelijks een haven aanlopen, wordt in de mogelijkheid voorzien om zich via een vacuümwagen van bilgewater en overig olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval te ontdoen.

Een vacuümwagen is echter beperkt inzetbaar. Een inzameling kan slechts ingepland worden bij een minimale afgifte van 500l. vloeibare fractie (bilgewater en afvalolie). Uiteraard moet de ECO-kaart en het olieafgifteboekje voorgelegd worden.

In beperkte mate kan bijkomend ook vast olie- en vethoudend afval (poetsdoeken, oliefilters, vaten en verpakkingsmateriaal van olie of vet, afvalvet) afgegeven worden. 

Recyclageparken voor de Binnenvaart

Langs de Vlaamse waterwegen zijn er twee vaste recyclageparken waar binnenschippers hun scheepsbedrijfsafval kunnen afgeven. Ham en Evergem. Naast de reguliere huishoudelijke afvalstromen kan je op deze parken ook terecht met andere gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen waaronder ook olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval (uitgezonderd Bilgewater!).

Uiteraard moet de ECO-kaart voorgelegd worden en bij afgifte van oliehoudend afval, ook het olieafgifteboekje.

OPGELET: De inzameling van het overige scheepsbedrijfsafval (niet-oliehoudend) zit niet vervat in de verwijderingsbijdrage. Hiervoor kan een kost aangerekend worden aan de schipper/gebruiker/eigenaar van het binnenvaartuig. Deze stromen zijn aangeduid met “€”, alle andere afvalstromen kunnen gratis afgegeven worden.

 

Afvalstromen Locaties Tijdstip Contact 

Oliehoudend afval:

 • Afvalolie
 •  Lege olievaten
 •  Olie- en mazoutfilters
 •  Poetsdoeken
 •  Schroefas- en smeervet

Overig scheepsafval:

 • AEEA
 • aanmeertouwen
 • Autobanden
 • Batterijen
 • Brandblusapparaat
 • Frituuroliën en –vetten
 • Grofvuil €
 • Harde plastic
 • Hol Glas
 • Houtafval
 • Lampen 
 • Loodaccu’s
 • Solventen €
 • Oude metalen
 • Papier en karton
 • Piepschuim
 • PMD
 • Restafval €
 • Spuitbussen
 • Verfafval en verpakkingen €
 • Vlak glas

Worden niet aanvaard:

 • Asbestafval;
 • Bouw- en sloopafval
 • Gashouders en /of andere ontplofbare voorwerpen;
 • Groente-, fruit- en tuinafval (GFT);
 • Krengen van dieren en slachtafval;
 • Matrassen;
 • Munitie;
 • Niet geïdentificeerde vloeistoffen;
 •  Steenpuin;
 •  Vervallen geneesmiddelen (terugnameplicht apothekers);
 •  Zand, aarde en graszoden;

Evergem, Westbekesluis 26, 9940 Evergem

Ham, Meerhoutstraat 78, 3945 Ham

Maandag tot vrijdag (08:00 - 16:00)

niet op feestdagen

Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de parkwachter. De bezoekers van het recyclagepark houden zich aan de richtlijnen en registratiewijze zoals door de parkwachter opgegeven.

Milieustraatjes

Ter hoogte van sommige sluizen en wachtplaatsen werden één of meerder afvalcontainers geplaatst waar de binnenvaart en pleziervaart zich van afval kan ontdoen. Het betreft hier een selectieve inzameling van 4 goed gekende fracties van het overig scheepsbedrijfsafval: restafval, glas, PMD, papier en karton. Andere afvalstromen kunnen niet afgegeven worden op deze locaties, daarvoor kan je terecht in onze 2 recyclageparken.

OPGELET: Een beperkt aantal afvalstoffen zijn aangeduid met “€”, daarvoor kan een kost worden aangerekend, alle andere afvalstromen kunnen gratis afgegeven worden.

Afvalstromen Locaties Tijdstip Contact 
 • Restafval €
  PMD
  Papier en karton
  Hol glas
 
 • Bargeweg – Jachthaven Flandria
 • Brug 9 Brecht1
 •  Dammepoortsluis1
 •  Genker Watersport Vereniging1
 •  Kattendijksluis1
 •  Plassendaelesluis
 •  Sluis Lommel1
 •  Sluis Herentals
 •  Laadkaai Sibelco1
 •  Sluis Brecht1
 •  Sluis Dessel1
 •  Sluis Aalst1
 •  Sluis Asper
 • Sluis Dendermonde
 •  Sluis Diepenbeek
 •  Sluis Genk
 •  Sluis Hasselt
 •  Sluis Kerkhove
 •  Sluis Ham
 •  Sluis Lembeek
 •  Sluis Menen
 •  Sluis Merelbeke
 •  Sluis Olen
 •  Sluis Rijkevorsel
 •  Sluis Sint-Baafs-Vijve
 •  Sluis Viersel
 •  Sluis Wijnegem
 •  Wachthaven Wijnegem2
 •  Zeesluis Wintam

1 enkel Restafval
2 restafval en glas

 • 24/24 – 7/7
 • Afgifte is pas mogelijk na identificatie.
 • Restafval en PMD dienen tevens aangeboden in een vuilniszak van max. 60l.

24/24 -7/7 toegankelijk

na aanmelding via app beheerder

 

Read more...