Technische voorschriften schip

Ieder binnenschip moet een aantal documenten aan boord hebben. Via deze documenten kan de schipper aantonen welke goederen het schip mag vervoeren en op welke waterwegen dit vervoer mag plaatsnemen. Een aantal van deze documenten is echter enkel verplicht indien men het schip ook op de Rijn wenst te exploiteren. Het is aan de exploitant om deze keuze te maken en er voor te zorgen dat hij over de nodige documenten bezit die deze exploitatie mogelijk maken.
Wat heb ik nodig om te mogen varen

Via deze link kan u een overzicht terugvinden met de nodige documenten die u nodig heeft om te varen op de waterwegen.

Via onderstaande links kan je meer informatie terugvinden over de verschillende documenten/certificaten:

Actuele info

Om haar dienstverlening aan de scheepvaartsector in verband met certificatie en metingen te verbeteren, voert Waterwegen en Zeekanaal NV de komende maanden een hervorming door van de cel Binnenvaartinspectie, die voortaan Binnenvaartcommissie zal gaan heten. 

Meer info vindt u terug in het persbericht en de toelichtingsnota over deze hervorming.

Voor verdere vragen omtrent de overgangsperiode kan u terecht bij de Commissie voor Onderzoek via binnenvaartinspectie@wenz.be

Lees meer...

Nuttige info

De reglementering betreffende de technische voorschriften op de Rijn: Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn.

Binnen CESNI (een samenwerkingsverband tussen Europa en de Centrale Commissie van de Rijnvaart) wordt er gewerkt aan een Europese standaard ES-TRIN. Deze ES-TRIN zal in alle nationale en internationale reglementen geïntegreerd worden, zo kan de doelstelling van uniforme reglementering in Europa, gerealiseerd worden

Lees meer...