Read more...

Certificaat van goedkeuring- certificaat van onderzoek

Indien een vaartuig wordt gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, moet het in bezit zijn van een certificaat van goedkeuring in overeenstemming met de ADN(R)-reglementering.

Op 1 januari 2011 werd het ADNR en het besluit van de Regent met betrekking tot het bijzonder certificaat brandbare vloeistoffen vervangen door het ADN dat, in plaats van het ADNR dat van toepassing is op de Rijn, voortaan van toepassing is in Europa. Sindsdien worden enkel nog certificaten van goedkeuring afgegeven die gebaseerd zijn op het ADN en worden er ook geen bijzondere certificaten voor brandbare vloeistoffen meer afgegeven.

Voorwaarden

Het vaartuig moet:

  • te boek gesteld zijn in België of, indien niet te boek gesteld in een andere Europese lidstaat, zijn thuishaven in België hebben;
  • onderzocht zijn door een erkende classificatiebureau.

Aanvraag

Het onderzoek wordt aangevraagd bij een erkend classificatiebureau:

DNV-GL, Atlantic House Noorderlaan 147, 2030 Antwerpen, tel. +32 3 206 65 10;
Lloyd’s Register of Shipping, Jan Van Gentstraat 7, bus 202, 2000 Antwerpen, tel. +32 3 212 16 40, fax +32 3 212 16 49;
Bureau Veritas, Mechelsesteenweg 128/136 te 2018 Antwerpen, tel. +32 3 247 94 00.

De erkende classificatiebureaus worden geauditeerd op de door hen uitgevoerde onderzoeken. Daarbij is het mogelijk dat bijkomende opmerkingen vanwege de Commissie van Deskundigen alsnog in overeenstemming gebracht moeten worden. Na afronden van het onderzoek wordt het desbetreffende Certificaat van Goedkeuring afgegeven door de Commissie van Deskundigen.

Retributies

De huidige tarieven vindt u hier terug.

Wetgeving

Decreet betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (6/7/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang (laatste wijziging: BVR van 21 mei 2021)

Read more...