CMS HTMLText

Indien een marifoon aan boord is geïnstalleerd, is een vergunning van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) voor het gebruik van radio-elektrische apparatuur vereist. Dit geldt voor alle radio-elektrische zend- en ontvangapparatuur.

Er worden alleen vergunningen afgegeven voor toestellen die voorzien zijn van een gepaste CE-markering op basis van de R&TTE richtlijn (1999/5/EG) of waarvoor een typegoedkeuring en/of EU-certificaat (certificate of type-approval) bestaat op basis van de richtlijn inzake de uitrusting van zeeschepen (96/98/EG). De toestellen moeten ook beantwoorden aan de betrokken richtlijn.

Behalve de marifoon moet ook alle andere zendapparatuur die werkt op radio-elektrische golven met een vermogen van meer dan 10 mW op de vergunning worden vermeld.

Voorwaarden

Om een vergunning radio-elektrische apparatuur te krijgen, moet uw toestel:

  • conform zijn aan de Europese richtlijn 1995/5/EG;
  • voorzien zijn van een CE-markering;
  • geschikt zijn voor gebruik in België.

Aanvraag

Om de vergunning aan te vragen, moet u het aanvraagformulier van het BIPT insturen samen met een afschrift van de statuten, indien vennootschap of vereniging.
 Deze documenten verstuurt u dan naar het BIPT.

Read more...

CMS HTMLText

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)
Ellipse Building – Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
Tel.: +32 2 226 88 88
Fax: + 32 2 226 88 77
E-mail: info@bipt.be Read more...