Read more...

Communautair certificaat - certificaat van onderzoek

Toepassing van een Europese richtlijn met technische voorschriften waaraan binnenschepen moeten voldoen, afhankelijk van de zone waarin wordt gevaren (4, 3, 2 of 1, zie technische voorschriften). Voor zones 2 en 1 kan het desbetreffende land bijkomende eisen opleggen. Indien u dus in dergelijke zones wenst te varen, moet u in dat land een aanvullend communautair certificaat aanvragen.

Technische voorschriften

Tot 29 december 2008 waren er enkel voorschriften voor vrachtvervoer en voor sleep- en duwvaart. Vanaf 30 december 2008 zijn er (nieuwe) technische voorschriften die ook van toepassing zijn op passagiersschepen, drijvende werktuigen en alle vaartuigen vanaf 20 meter. Nieuw gebouwde vaartuigen moeten dus hieraan voldoen. Voor bestaande vaartuigen zijn er overgangsmaatregelen. Voor vaartuigen die voor het eerst een certificaat moeten hebben is er een tijdschema voor het uitvoeren van het eerste onderzoek.

Technisch onderzoek

Na een technisch onderzoek wordt het communautaire certificaat afgegeven. Schepen in bezit van een certificaat van onderzoek (voor de Rijnvaart) dienen geen communautair certificaat te bezitten om te varen in de zones 4 en 3, tenzij ze bijvoorbeeld een afwijking willen van de voorwaarden die in het certificaat vermeld worden (bv. kleiner vrijboord), maar waarmee ze wel nog voldoen aan het communautaire reglement in een bepaalde zone. Deze afwijking wordt vermeld in een aanvullend communautair certificaat.

Vaartuigen die de Rijn willen bevaren moeten in bezit zijn van ofwel een certificaat van onderzoek ofwel een communautair certificaat voor de zones 4 en 3, en de Rijn.

Voorwaarden

Het deelonderzoek in verband met het casco wordt aangetoond door een klasseringbewijs, afgegeven door een classificatiemaatschappij:

 • Germanischer Lloyd, Ankerrui 9 te 2000 Antwerpen, tel. +32 3 646 04 16, fax +32 3 646 00 64;
 • Lloyd’s Register of Shipping, Rijnkaai 37 te 2000 Antwerpen, tel. +32 3 212 16 40, fax +32 3 212 16 49;
 • Bureau Veritas, Mechelsesteenweg 128/136 te 2018 Antwerpen, tel. +32 3 247 94 00, fax +32 3 247 94 99;
 • Euroclass, Elzenbosselke 83, bus 2.1 te 8730 Beernem, tel. +32 50 84 15 85, fax +32 50 84 15 86.

Het schip moet nog worden onderzocht op de verdere overeenstemming met de geldende reglementering.

Aanvraag

U kunt het certificaat aanvragen bij het binnenvaartloket te Evergem.

Het binnenvaartloket te Evergem staat ook in voor:

 • aanvragen voor meting;
 • de opmaak van het certificaat van onderzoek, communautair certificaat, certificaat van goedkeuring en de verklaring inzake minimumbemanning;
 • wijzigingen in meetbrieven die geen onderzoek aan boord vereisen, Kan zowel in Schoten als in Evergem;
 • de afgifte van het Uniek Europese scheepsidentificatienummer (ENI).
 • Opgelet: dien uw aanvraag tijdig in. Er kan een wachttijd van meerdere weken zijn.

Bij nieuwbouw of verbouwing van de romp, gelieve uw aanvraag te doen aan de hand van een formulier.

Retributies

Zoveel mogelijk onderzoeken aan boord worden op dezelfde dag uitgevoerd, zodat het schip minder vaak zal moeten stilliggen. De retributies worden volgens de onderstaande principes op éénvormige wijze geïnd.

Algemene principes:

 • de afgifte van certificaten of afschriften ervan wordt volledig losgekoppeld van de uitvoering van de nodige onderzoeken;
 • bijkomende onderzoeken aan boord worden aan een gereduceerd tarief uitgevoerd;
 • er wordt geen apart tarief voor verplaatsing voorzien. De verplaatsing is forfaitair inbegrepen bij een basisonderzoek aan boord (maximaal één per dag);
 • alle mogelijke onderzoeken worden expliciet vermeld op het prestatieblad dat aan boord wordt ingevuld.

De huidige tarieven vindt u terug onder de rubriek ‘Prijzen’.

Formulier

Onderzoek Binnenvaartuig: nieuw vaartuig, verbouwing of wijzigen type

Publicatie

Technische voorschriften voor Binnenvaartuigen

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen van 5 oktober 2018.

Read more...

Contact

Binnenvaartloket Schoten

Hoogmolendijk 1
2900 Schoten
Telefoon: +32 11 244 083
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Loket: ma– vr van 8u30-11u30.
   woensdag gesloten
           enkel op afspraak.

Binnenvaartcommissie / Binnenvaartloket Evergem

Ringvaartweg 1
9030 Mariakerke
Telefoon: +32 9 292 12 95
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Loket: ma - vr van 9u00 - 12u00
           woensdag gesloten
           enkel op afspraak

Read more...