Read more...

Meetbrief

De scheepsmeting laat toe de binnenvaartuigen te identificeren door het opnemen van hun hoofdkenmerken (naam, type schip, lengte, breedte, ...). Voor vrachtschepen wordt tevens de maximale tonnenmaat (maximaal laadvermogen van het schip, gebruikt voor statistiek, taxeren, oud voor nieuw, …) en de ‘progressieve waterverplaatsing’ bepaald. Dit laatste gebeurt met een tabel waarmee, aan de hand van de diepgang van het vaartuig (= aantal cm onder de waterlijn), het gewicht van de lading aan boord kan worden bepaald. Al deze inlichtingen worden opgenomen in een zogenaamde meetbrief.

Plezierboten met een romplengte kleiner dan 15 m moeten geen meetbrief hebben. Ze kunnen wel worden gemeten op eenvoudig verzoek van de eigenaar. De meetbrief is maximaal 15 jaar geldig maar kan, na een onderzoek aan boord, telkens worden verlengd met maximaal 10 jaar voor vrachtschepen en maximaal 15 jaar voor andere schepen.

Buitenlandse meetbrieven opgemaakt volgens de conventie van Genève van 15 februari 1966 met betrekking tot de meting van binnenvaartuigen zijn eveneens geldig. Voor administratieve doeleinden kunt u uittreksels uit de meetbrief krijgen.
Wijzigingen in de meetbrief kunnen onder bepaalde voorwaarden worden aangebracht door het binnenvaartloket.

Bovendien worden op het schip zelf merktekens aangebracht die de maximaal toelaatbare inzinking aangeven en die de identificatie van het schip mogelijk maken.

Voorwaarden

De meting of verlenging van de geldigheid van de meetbrief gebeurt terwijl het vaartuig leeg te water ligt.

Vrachtschepen worden gemeten tot de grootst mogelijke diepgang. Indien u de maximale diepgang lager wil plaatsen en de maximale tonnenmaat bijgevolg kleiner wordt, gelieve eerst bijgaande nota hieromtrent door te nemen.

Aanvraag

Alle aanvragen voor meting en hermeting van een vaartuig, voor verlenging van de meetbrief en voor het aanbrengen van wijzigingen in de meetbrief dienen te gebeuren bij het binnenvaartloket te Evergem.

Het binnenvaartloket te Evergem staat ook in voor:

  • de opmaak van het certificaat van onderzoek, communautair certificaat, certificaat van goedkeuring en de verklaring inzake minimumbemanning (éénmansvaart);
  • de afgifte van het Uniek Europese scheepsidentificatienummer (ENI).

Opgelet: dien uw aanvraag tijdig in. Er kan een wachttijd van meerdere weken zijn.

Retributies

Zoveel mogelijk onderzoeken aan boord worden op dezelfde dag uitgevoerd, zodat het schip minder vaak zal moeten stilliggen. De retributies worden volgens de onderstaande principes op éénvormige wijze geïnd.

Algemene principes:

  • de afgifte van certificaten of afschriften ervan wordt volledig losgekoppeld van de uitvoering van de nodige onderzoeken;
  • bijkomende onderzoeken aan boord worden aan een gereduceerd tarief uitgevoerd;
  • er wordt geen apart tarief voor verplaatsing voorzien. De verplaatsing is forfaitair inbegrepen bij een basisonderzoek aan boord (maximaal één per dag);
  • alle mogelijke onderzoeken worden expliciet vermeld op het prestatieblad dat aan boord wordt ingevuld.

De huidige tarieven vindt u terug onder de rubriek ‘Prijzen’.

Read more...

Contact

Binnenvaartloket Schoten

Hoogmolendijk 1
2900 Schoten
Telefoon: +32 11 244 083
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Loket: ma– vr van 8u30-11u30.
   woensdag gesloten
           enkel op afspraak.

Binnenvaartcommissie / Binnenvaartloket Evergem

Ringvaartweg 1
9030 Mariakerke
Telefoon: +32 9 292 12 95
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Loket: ma - vr van 9u00 - 12u00
           woensdag gesloten
           enkel op afspraak

Read more...