GEBRUIK VAN EEN REDDINGSVEST

Bij wijze van proef wordt volgende verplichting ingevoerd vanaf 1 januari 2020:

De bemanningsleden en de andere personen aan boord van een schip bestemd voor bedrijfsmatig vervoer, moeten reddingsvesten dragen overeenkomstig artikel 13.08, tweede lid, van de bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen.

  • Bij het van of aan boord gaan, voor zover er gevaar voor in het water vallen bestaat,
  • Bij het verblijven in de bijboot,
  • Bij werkzaamheden buiten boord, dan wel
  • Bij verblijf en werkzaamheden aan dek en in het gangboord, indien verschansingen van ten minste 90 cm hoogte niet aanwezig zijn of relingen niet doorlopend zijn geplaatst.

Werkzaamheden buiten boord mogen uitsluitend bij stilliggende schepen worden uitgevoerd en uitsluitend indien van de overige scheepvaart geen gevaar te verwachten valt.

 Lees meer...