Read more...

Uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI)

Het unieke Europese scheepsidentificatienummer wordt toegekend aan vaartuigen waarop het KB van 19 maart 2009 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen van toepassing is. Het verandert niet tijdens de levensduur van een schip. Vaartuigen die al beschikken over een officieel nummer (ook een niet-Belgisch) behouden dat nummer. De nummers die toegekend worden door België hebben volgend formaat: 061XXXXX of 069XXXXX.

Voorwaarden

  • te boek gesteld in België of, indien niet te boek gesteld in een andere Europese lidstaat, met thuishaven in België. Indien te boek gesteld in een andere Europese lidstaat dient het nummer in dat land te worden aangevraagd;
  • zijn eigendom van het vaartuig aantonen.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt via een formulier dat u moet opsturen naar de cel Binnenvaartinspectie.

De procedure is gratis.

Instructies voor het aanbrengen van het nummer

Het uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI) moet worden aangebracht aan beide zijden van het schip en, met uitzondering van duwbakken, ook achteraan. De tekens moeten goed leesbaar en onuitwisbaar zijn. Ze moeten van lichte kleur op een donkere achtergrond of donkere kleur op een lichte achtergrond zijn. De hoogte is ten minste 0,20 m. De breedte en de lijndikte moeten in verhouding staan tot de hoogte.

Formulier

Uniek-Europees-scheepsidentificatienummer.docx
Uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI).pdf

Publicatie

Technische voorschriften voor Binnenvaartuigen

Wetgeving

KB van 19 maart 2009

Read more...

Contact

Binnenvaartloket Schoten

Hoogmolendijk 1
2900 Schoten
Telefoon: +32 11 244 083
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Loket: ma– vr van 8u30-11u30.
   woensdag gesloten
           enkel op afspraak.

Binnenvaartcommissie / Binnenvaartloket Evergem

Ringvaartweg 1
9030 Mariakerke
Telefoon: +32 9 292 12 95
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Loket: ma - vr van 9u00 - 12u00
           woensdag gesloten
           enkel op afspraak

Read more...