CMS HTMLText

Tankschepen dienen de inhoud van de ladingtanks te laten bepalen. De resultaten worden vastgelegd in een EEG-ijkcertificaat. Dit document geeft identificatiegegevens van schip en eigenaar en bevat naast schema's tabellen waarin de inhoud van elke tank bij een bepaald vloeistofniveau wordt weergegeven.

Op elke tank wordt in de nabijheid van de peilopening een identificatieplaat aangebracht met het nummer van de tank, de referentiehoogte en het nummer van het ijkcertificaat.

Het certificaat is 12 jaar geldig tenzij de tank vervormingen, herstellingen of verbouwingen heeft ondergaan.

Voorwaarden

De scheepstanks moeten schoongemaakt, gedroogd en ontgast zijn.

Aanvraag

Het certificaat kan aangevraagd worden bij de FOD Economie.

 

Read more...