Milieustraatjes

De Vlaamse Waterweg wenst de inzameling van scheepsafval op een gestructureerde en selectieve manier te laten verlopen.

Vanaf heden kan de binnenvaart, voor de afgifte van restafval, papier en karton, PMD en glas in de milieustraatjes op volgende locaties (rode sluizen) terecht:

Sluizen Asper, Dendermonde, Lembeek, Menen, Merelbeke, Kerkhove, St.-Baafs-Vijve, Viersel, Wintam, Wijnegem, Olen, Ham, Hasselt, Herentals

De Vlaamse Waterweg zal op korte termijn ten behoeve van de binnenvaart een sorteerwijzer voor deze afvalstromen verspreiden.
Op de andere sluizen wordt de afvalafgifte voor de binnenvaart afgebouwd.


Read more...

Afvalparken

In het afvalpark kunt u naast de reguliere huishoudelijke afvalstoffen, zoals restafval, glas, PMD, papier en karton, ook volgende niet-gevaarlijke recycleerbare afvalstoffen afgeven: grof vuil, ijzerschroot, houtafval, wit- en bruingoed, vlak glas, groenafval en autobanden. Daarnaast kan u in het afvalpark ook terecht voor afgifte van volgende gevaarlijke afvalstoffen in het afvalpark: afvalvetten, afvalolie, lege olievaten, olievodden en -absorbentia, olie- en mazoutfilters, loodaccu’s, batterijen, TL-lampen, verfpotten en -resten, spuitbussen en solventen. 

Bij afgifte van olie- en vethoudend afval dient u uw Eco-kaart (meer info - aanvragen) en olie-afgifteboekje voor te leggen. In het park is er alle werkdagen van 9-17u een parkwachter aanwezig voor de registratie en weging van al het door u afgegeven afval.

Ten behoeve van de schip is een infobrochure met sorteerwijzer voor de verschillende afvalstromen uitgewerkt. Deze brochure kan je hier terugvinden.

Afvalpark Ham

Het afvalpark van Ham is gelegen opwaarts sluis Kwaadmechelen op linkeroever.  Buiten de openingsuren kan men enkel niet-gevaarlijk afval afgeven, u krijgt dan enkel toegang tot de zone niet-gevaarlijk afval in het afvalpark na uw identificatie bij RIS via de aanwezige videofoon.

 

 

 

Afvalpark Evergem

Het afvalpark Evergem is gelegen op linkeroever, opwaarts de kleine sluis te Evergem (Westbekesluis).

 

 

 

 

Read more...