SCHEEPVAARTREGLEMENTERING

Algemene reglementering:

De algemene reglementering van toepassing op het overgrote gedeelte van de waterwegen:

Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) (geconsolideerde versie tot 17 december 2018)

Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het koninkrijk (ARSK) (geconsolideerde versie tot 1 januari 2007)

Deze algemene reglementering is gebaseerd op de CEVNI 4: Code Européen des Voies de Navigation Intérieure). De reglementering is dus in overeenstemming met omliggende landen. Let op: afwijkingen zijn mogelijk.

Specifieke reglementering:

Op een aantal waterwegen is een apart reglement van toepassing:

  1. Volle zee en de wateren die daarmee in verbinding staan: Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee
  2. Belgische territoriale zee, kusthavens en stranden: Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee kusthavens en stranden
  3. Kanaal Gent-Terneuzen: Scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen
  4. Beneden-Zeeschelde: Politiereglement van de Beneden-Zeeschelde en Scheepvaartreglement van de Beneden-Zeeschelde
  5. Kanaal Brussel-Schelde: Scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel-Schelde en Tariefreglement voor het kanaal Brussel-Schelde
  6. Gemeenschappelijke Maas: Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas 

Ingevolge het scheepvaartdecreet artikel 148 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om aanvullende reglementen op te stellen voor de door haar beheerde waterwegen. Deze vormen een aanvulling op de hoger genoemde reglementen. De Raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg heeft de geactualiseerde versie goedgekeurd op 31 januari 2023 en ze zijn in werking getreden op 9 maart 2024. De tekst van de aanvullende reglementen kan u hier terugvinden. de wijzigingen ten opzichte van de versie van 12maart 2023 kan u hier terugvinden (de wijzigingen werden in trackchanges of geel gemarkeerd).

Indien u hierover vragen heeft kan u terecht op exploitatie@vlaamsewaterweg.be.

De waterwegbeheerder kan tijdelijk berichten communiceren onder de vorm van een scheepvaartbericht

Loods- en bootmannen voor Zeevaartuigen:

Het aanwenden van loods- en bootmannen is ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel – Schelde van 18 november 2005 voor zeevaartuigen verplicht op het zeekanaal Brussel – Schelde.

De raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv heeft in haar zitting van 29.03.2023 de loods- en bootmanplicht versoepeld voor kleine zeevaartuigen die het zeekanaal aanlopen. Deze richtlijn vindt u hier terug.

 
Read more...