Scheepvaartrechten

Voor een reis over de waterwegen, beheerd door de Vlaamse Waterweg nv, dient een vaartuig te beschikken over een geldige vaarvergunning zoals voorgeschreven in het scheepvaarreglement artikel 79.

Procedure

Het melden van de reis en ladinggegevens 

1) Elektronisch melden

Wanneer er voor de reis een elektronische melding verstuurd wordt, zal op basis van deze melding een vaarvergunning opgesteld worden. Deze vergunningen worden centraal opgesteld op basis van de beschikbare informatie.
Om eventuele fouten zoveel mogelijk te vermijden in het automatisch proces raden we aan om:

 • Minimaal één tussenpunt op de vaarroute te melden opdat een correcte routebepaling kan gebeuren.
 • Er over te waken dat de melding steeds correcte bedrijfsgegevens (e-mailadres en BTW-nummer) bevat opdat facturatie correct kan gebeuren.

2) Melding aan ontvangstkantoor

Als alternatief voor elektronisch melden wordt uitsluitend communicatie via VHF of telefoon met het ontvangstkantoor voorzien. Een fysieke loketfunctie wordt niet meer voorzien.
Voor de opmaak van de vergunning dienen vervolgens de nodige gegevens overgemaakt te worden en zal de bedienaar deze gegevens ingeven in de interne tool..

Ontvangst van de vaarvergunning

De vaarvergunning wordt elektronisch verstuurd naar het e-mailadres dat aan het schip gekoppeld is. Dit geldt als bewijs.

Betaling

De vaarrechten worden maandelijks gefactureerd aan de firma waar het schip aan verbonden is, of op het facturatieadres dat opgegeven is bij de elektronische melding. De gegevens van deze firma staan op de vaarvergunning. Elektronische facturatie geniet de voorkeur. De factuur bevat een artikel betreffende de betalingsmodaliteiten.

LET OP: het is niet mogelijk om de vaarvergunningen individueel te betalen. Enkel de betaling van de maandfactuur met de bundeling van de reizen is geldig.

Bepaling van het afgelegde vaartraject

In afwijking van artikel 79§3 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende vaststelling van het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk zullen de verschuldigde scheepvaartrechten worden berekend aan de hand van de werkelijke afstand tussen het vertrekpunt en het aankomstpunt.

Melden van wijziging van de reisgegevens

Indien tijdens de reis de reis- of landingsgegevens wijzigen, dient dit gemeld te worden. Dit kan door:

 • Het versturen van een aanpassing van de initiële elektronische melding
 • Het melden van de wijziging aan een ontvangstkantoor via VHF/telefoon

Indien u moet voldoen aan de elektronische meldplicht is het ook verplicht om de updates via deze weg te doen.

Noot: aangezien er vanaf 1/1/2021 via het principe van postfacturatie gewerkt wordt, met maandfacturatie zal een routewijziging geen invloed hebben op de aanrekeningen.

Melden van fouten

Indien u merkt dat er een fout is op de vaarvergunning of de factuur kan dit gemeld worden via ris@vlaamsewaterweg.be. Vervolgens zal dit spoedig rechtgezet worden. Gelieve steeds de vaargunningen na te kijken zodat fouten in de facturatie vermeden kunnen worden.

Tarieven

Geladen vaartuigen

per tonkilometer dient er 0,000283 € betaald te worden.

Geladen vaartuigen dienen minimum het tarief van ledige vaartuigen te betalen.

Ledige vaartuigen

 

< 20 km

 20 km

Tonnenmaat 400 ton

0,57 €

1,13 €

Tonnenmaat > 400 ton

1,13 €

2,26 €

Sleep- en duwboten met geladen sleep

PK

Prijs per PK en per ton km

Minimum per km

0 tot 60 PK

0,001154 €

-

61 tot 150 PK

0,000770 €

-

151 tot 400 PK

0,000570 €

0,084902 €

> 400 PK

0,000261 €

0,169803 €

Sleep- en duwboten met ledige sleep

PK

Prijs per PK en per ton km

Minimum per km

0 tot 60 PK

0,000577 €

 

61 tot 150 PK

0,000385 €

 

151 tot 400 PK

0,000285 €

0,042451 €

> 400 PK

0,000131 €

0,084902 €

Losvarende sleep- en duwboten

PK

Reizen < 20 km

Reizen 20 km

0 tot 150 PK

0,45 €

0,85 €

> 150 PK

1,13 €

1,41 €

Abonnementen passagiersvaart

Categorie

Grootste lengte van de romp van het schip

1 kalenderdag

1 maand

1 seizoen
(1/3 - 31/10)

1 jaar

1

< of = 15 m

12,03 €

48,12 €

168,42 €

192,48 €

2

> 15 m en < of = 25 m

24,06 €

96,24 €

336,84 €

384,96 €

3

> 25 m en < of = 40 m

48,12 €

192,48 €

674,82 €

769,92 €

4

> 40 m en < of = 60 m

96,24 €

384,96 €

1 347,36 €

1 539,84 €

5

> 60 m en < of = 80 m

192,48 €

769,92 €

2 694,72 €

3 079,68 €

6

> 80 m en < of = 100 m

384,96 €

1 539,84 €

5 389,44 €

6 159,36 €

7

> 100 m

481,20 €

1 924,80 €

6 736,80 €

7 699,20 €

Op al deze bedragen is 21% BTW verschuldigd

Read more...

Bijkomende rechten Zeekanaal Brussel-Charleroi

Voor de sluizen van Wintam en Zemst wordt er een bijkomende kost aangerekend wanneer er geschut wordt:

 • Speciale doorvaart (enkel voor sluis Zemst):
  • tussen zaterdagavond 22u en zondagochtend 8u;
  • tussen zondagnamiddag 16u en maandagochtend 6u;
  • op officiële feestdagen.
 • Nachtdoorvaart:
  • tussen 22u en 6u (alle weekdagen);
  • Wintam enkel in afvaart;
  • Zemst in op- en afvaart.

Voor pleziervaart tellen dezelfde regels als voor de beroepsvaart. Indien het om een groep pleziervaartuigen deze diensten afnemen worden ze aanzien als één schip. van het eerste weekend van mei tot en met het laatste weekend van september zijn pleziervaartuiten vrijgesteld van speciale doorvaart tussen 16u en 18u.

Tarieven:
    excl. BTW  
Speciale doorvaart   96,58 € zeevaart is vrijgesteld van BTW
Nachtdoorvaart max laadvermogen    
  < 400 ton 11,32 €  
  450 - 1350 ton 16,98 €  
  > 1350 ton 23,77 €  
Nachtdoorvaart  Brutoton (GT)    
 zeevaart < 2500 ton 15,84 € vrijgesteld van BTW
  2500 - 7000 ton 20,38 € vrijgesteld van BTW
  > 7000 ton 24,90 € vrijgesteld van BTW
Read more...