algemeen

Voor een nieuw kwalificatiecertificaat matroos moet je ofwel:

  • minstens 17 jaar zijn en een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 2 jaar voor het operationele niveau afgerond hebben alsook een vaartijd van minstens 90 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het opleidingsprogramma;
  • of minstens 18 jaar zijn en geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) door het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen  (of een andere bevoegde autoriteit) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen van het operationele niveau alsook een vaartijd van minstens 360 dagen opgebouwd hebben ofwel een vaartijd van minstens 180 dagen opgebouwd hebben en in aanvulling daarop een werkervaring van minstens 250 dagen aan boord van een zeeschip als dekbemanningslid;
  • of een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 9 maanden voor het operationele niveau afgerond hebben en een vaartijd van minstens 90 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het opleidingsprogramma. Daarbovenop dien je een werkervaring van minstens 5 jaar (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma) te hebben ofwel een werkervaring van minstens 500 dagen aan boord van een zeeschip als dekbemanningslid (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma) ofwel een beroepsopleiding van minstens 3 jaar voltooid hebben (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma).

Voor een nieuw kwalificatiecertificaat volmatroos moet je ofwel:

  • een vaartijd van minstens 180 dagen als matroos opgebouwd hebben;
  • of een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 3 jaar voor het operationele niveau afgerond hebben en een vaartijd van minstens 270 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het goedgekeurd opleidingsprogramma.

Voor een nieuw kwalificatiecertificaat stuurman moet je ofwel:

  • een vaartijd van minstens 180 dagen als volmatroos opgebouwd hebben en houder zijn van een certificaat radio-operator;
  • of een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 3 jaar afgerond hebben voor het operationele niveau en een vaartijd van minstens 360 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het opleidingsprogramma alsook houder zijn van een certificaat radio-operator;
  • of een werkervaring van minstens 500 dagen als kapitein kunnen voorleggen en geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) door het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen (of een andere bevoegde autoriteit) ) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen van het operationele niveau alsook houder zijn van een certificaat radio-operator.

De nieuwe kwalificatiecertificaten matroos volmatroos en stuurman zijn geldig tot 60 jaar. Vanaf 60 jaar dien je om de 5 jaar je medische geschiktheid door een medische verklaring aan te tonen en vanaf de leeftijd van 70 jaar dien je de medische geschiktheid om de 2 jaar aan te tonen.

 
Read more...