Minimumeisen

Voor een kwalificatiecertificaat schipper moet je ofwel:

  • minstens 18 jaar zijn en een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 3 jaar voor het leidinggevend niveau afgerond hebben en een vaartijd van minstens 360 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het goedgekeurd opleidingsprogramma alsook houder zijn van een certificaat radio-operator;
  • of minstens 18 jaar zijn en houder zijn van een kwalificatiecertificaat van stuurman en een vaartijd van minstens 180 dagen opgebouwd hebben als stuurman en geslaagd zijn voor een een competentiebeoordeling (examen) door het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen (of een andere bevoegde autoriteit) ) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen van het managementniveau alsook houder zijn van een certificaat radio-operator;
  • of minstens 18 jaar zijn en een vaartijd van minstens 540 dagen opgebouwd hebben of een vaartijd van minstens 180 dagen opgebouwd hebben en in aanvulling daarop een werkervaring van minstens 500 dagen aan boord van een zeeschip als dekbemanningslid voltooid hebben. Daarbovenop dien je geslaagd te zijn voor een competentiebeoordeling (examen) door het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen (of een andere bevoegde autoriteit) ) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen van het managementniveau alsook houder zijn van een certificaat radio-operator.
  • of minstens 5 jaar werkervaring (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma) of een werkervaring van minstens 500 dagen op een zeeschip als dekbemanningslid (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma) of een beroepsopleiding van minstens 3 jaar voltooid hebben (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma). Daarbovenop dien je een goedgekeurd opleidingsprogramma voor het leidinggevend niveau van minstens anderhalf jaar afgerond hebben en een vaartijd van minstens 180 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het goedgekeurd opleidingsprogramma en nog eens minstens 180 dagen vaartijd na het afronden van het goedgekeurd opleidingsprogramma alsook houder zijn van een certificaat radio-operator.

De nieuwe kwalificatiecertificaten schipper zijn maximaal 13 jaar geldig en kunnen verlengd worden door het bewijzen van de identiteit en het voorleggen van een medische verklaring waaruit je medische geschiktheid blijkt. 

Voor een nieuwe specifieke vergunning voor het varen op binnenwateren van maritieme aard moet je minstens 18 jaar zijn en houder zijn van een kwalificatiecertificaat schipper alsook geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) door het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen (of een andere bevoegde autoriteit) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen voor het varen op waterwegen van maritieme aard.

Voor een nieuwe specifieke vergunning voor het varen met behulp van radar moet je minstens 18 jaar zijn en houder zijn van een kwalificatiecertificaat schipper alsook geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) door het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen (of een andere bevoegde autoriteit) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen voor het varen met behulp van radar.

Voor een nieuwe specifieke vergunning voor het varen met vaartuigen die vloeibaar aardgas als brandstof gebruiken moet je minstens 18 jaar zijn en houder zijn van een kwalificatiecertificaat schipper alsook geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) door het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen (of een andere bevoegde autoriteit) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen voor deskundige op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG).

Voor een nieuwe specifieke vergunning voor het varen met grote konvooien moet je minstens 18 jaar zijn en houder zijn van een kwalificatiecertificaat schipper alsook een vaartijd van minstens 720 opgebouwd hebben waarvan minstens 540 dagen als schipper en minstens 180 dagen als begeleider van een groot konvooi.

Voor een nieuwe specifieke vergunning voor het varen op waterwegen die zijn ingedeeld als binnenwateren met specifieke risico’s moet je minstens 18 jaar zijn en houder zijn van een kwalificatiecertificaat schipper. Daarbovenop bepaalt elke land (lidstaat) aanvullende competenties die kunnen bestaan uit: 

  • een aantal op het betrokken binnenwatertraject uit te voeren reizen;
  • een examen met een simulator;
  • een meerkeuze-examen;
  • een mondeling examen;
  • een combinatie van bovenstaande middelen.

De nieuwe specifieke vergunningen blijven geldig zolang het kwalificatiecertificaat schipper geldig blijft en kunnen verlengd worden door het bewijzen van de identiteit en het voorleggen van een medische verklaring waaruit je medische geschiktheid blijkt.

 
 
 
Read more...