algemeen

Voor een nieuwe specifieke vergunning ‘Deskundige voor de passagiersvaart’ voor het veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen moet je minstens 18 jaar zijn en geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) door het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen (of een andere bevoegde autoriteit) ) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen voor deskundige voor de passagiersvaart. 

De nieuwe specifieke vergunning ‘Deskundige voor de passagiersvaart’ voor het veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen is maximaal 5 jaar geldig. Je kan de vergunning verlengen door het bewijzen van je identiteit en geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) door het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen (of een andere bevoegde autoriteit) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen voor deskundige voor de passagiersvaart ofwel een nieuw goedgekeurd opleidingsprogramma afgerond hebben.

 

 

Read more...