KWALIFICATIECERTIFICAAT SCHIPPER (VAARBEWIJS B)

Opgelet !!!

nieuwe tarieven.
Meer informatie vindt u hier.

Bent u in het bezit van een Nederlands Vaarbewijs en Belgisch Rijnpatent of omgekeerd.
Dan leest u onderaan deze pagina wat u moet doen.

 

HOE KAN MIJN BELGISCH/VLAAMS VAARBEWIJS A OF B EN/OF RIJNPATENT OMZETTEN EN WANNEER IS DIT NODIG?

Indien u in het bezit bent van een Belgisch of Vlaams Vaarbewijs en/of een Rijnpatent wordt dit steeds omgezet naar een nieuw Kwalificatiecertificaat schipper. 

Voor de omzetting van uw Vaarbewijs A of  B dient u binnen de 3 maand volgend op uw 65ste verjaardag, en daarna ieder jaar, uw omzetting aan te vragen.

Voor de omzetting van uw Rijnpatent dient u binnen de drie maanden volgend op uw 50ste, 55ste, 60ste, 65ste verjaardag, en vervolgens ieder jaar, uw omzetting aan te vragen.

Eens uw Vaarbewijs A , B of uw Rijnpatent is omgezet naar kwalificatie schipper gelden er andere geldigheidsdatums. zie uitleg "Kwalificatie certificaat verlengen"

Is uw Vaarbewijs/Rijnpatent nog geldig tot na 17 januari 2032 dan dient u uiterlijk voor uiterlijk voor 17 januari 2032 uw Belgisch of Vlaams Vaarbewijs en/of Rijnpatent om te ruilen voor een Kwalificatiecertificaat schipper. Hou er rekening mee dat in het jaar ervoor dit voor een enorme drukte bij de arts kan leiden. En u dus tijdig een afspraak bij hen dient te maken.

Ook bij verlies of wanneer u een examen wenst af te leggen waarvoor een Kwalificatie schipper nodig is dient u uw huidige Belgisch/Vlaams Rijnpatent en/of Vaarbewijs om te ruilen.
Dit kan eventueel samen met de aanvraag van het eigenlijke examen waarvoor u wenst in te schrijven. De nieuwe Kwalificatie schipper is geldig voor 13 jaar of tot aan de 60ste verjaardag.

Voor Waalse patenten dient u zich tot de Waalse overheid te wenden.

Om uw omzetting te verkrijgen, dient u onderstaande documenten voor te leggen: 

 • het ingevulde aanvraagformulier 'aanvraag omzetting schipper';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van Vaarbewijs/Rijnpatent;
 • de medische geschiktheid a.d.h.v. een medische verklaring door een erkende arts en niet ouder dan 3 maanden  

U downloadt het aanvraagformulier en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op per email of post naar het Binnenvaartloket.
Het adres kan u terugvinden op het aanvraagformulier.

Kwalificatie Schipper omzetting.docx
Aanvraag omzetting Schipper .pdf

 

HOE KAN MEN EEN EU KWALIFICATIE CERTIFICAAT VERLENGEN EN WANNEER IS DIT NODIG?

De nieuwe Kwalificatie schipper is telkens geldig voor 13 jaar. Dit tot maximum 60 jaar.
Voor de verlenging van uw Kwalificatiecertificaat schipper kan u vanaf 6 maanden voor het vervallen van uw attest een verlenging aanvragen.

Vanaf uw 60ste is uw Kwalificatiecertificaat 5 jaar geldig tot 65 of 70 jaar.
Vanaf de leeftijd van 70 jaar dient u om de twee jaar uw Kwalificatiecertificaat te verlengen. 


Om uw verlenging te verkrijgen, dient u onderstaande documenten voor te leggen: 

 • het ingevulde aanvraagformulier 'Kwalificatie schipper verlenging';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van uw huidige Kwalificatie certificaat;
 • de medische geschiktheid a.d.h.v. een medische verklaring door een erkende arts en niet ouder dan 3 maanden 

U downloadt het aanvraagformulier en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op per email of per post naar het Binnenvaartloket.
Het adres kan u terugvinden op het aanvraagformulier.

Kwalificatie Schipper verlenging.docx
Kwalificatie Schipper verlenging.pdf

 

Hoe kan men een specifieke vergunning toevoegen aan een kwalificatie schipper

U slaagde voor een examen in het buitenland en wenst dit toe te voegen aan uw Kwalificatie schipper uit Vlaanderen?
U slaagde in Vlaanderen en wenst die toe te voegen aan een Waalse of buitenlandse Kwalificatie schipper?
U bezit reeds een specifieke vergunning uit Belgie/Vlaanderenen wenst deze toe te voegen aan een Waalse of Buitenlandse Kwalificatie schipper? 

Voor deze toevoegingen dient u de volgende bewijzen voor te leggen:

 • het ingevulde aanvraagformulier 'toevoeging specifieke vergunning'
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart
 • een recente pasfoto;
 • een kopij van uw Kwalificatie schipper.
 • Een kopij van het toe te voegen attest (bv Rijnpatent, Radar, ....) of een bewijs dat u in het buitenland slaagde voor een examen.

U downloadt het aanvraagformulier en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op per email of per post naar het Binnenvaartloket.
Het adres kan u terugvinden op het aanvraagformulier of het emailadres bvc@vlaamsewaterweg.be.

toevoegingen specifieke vergunning.docx
toevoegingen specifieke vergunning.pdf

Vragen en Antwoorden

 

Wat moet u doen als u een Nederlands Vaarbewijs en Belgisch Rijnpatent bezit? (Niet van toepassing op bewijzen riviergedeelte)

Indien u in het bezit bent van in vraag vermelde patenten dan heeft u 2 opties.

Optie 1
U vraagt eerst in Nederland a.d.h.v. uw Vaarbewijs een Kwalificatie schipper aan. Pas als Nederland u een Kwalificatie schipper heeft uitgereikt vraagt u in bij ons een toevoeging van uw Rijngedeelte aan.

Optie 2
U vraagt bij ons a.d.h.v. uw Rijnpatent een Kwalificatie schipper aan. Wij kunnen dit met uw Rijnpatent aanmaken. 
U vraagt geen omzetting meer aan in Nederland. Het Nederlandse vaarbewijs is op die moment ook mee opgenomen in de Kwalificatie schipper.


Wat moet u doen als u een Nederlands of Duitse radar patent op uw bestaande Belgisch/Vlaams Rijnpatent heeft staan?

Indien u een Nederlandse of Duitse radar bezit dient u bij uw aanvraag een kopij te bezorgen.
Wij vragen dan aan desbetreffende land om deze toe te voegen aan uw Kwalificatie schipper.
Wij reiken u een Kwalificatie schipper uit met de buitenlandse radar.

 

Wat moet ik doen als ik toch een pasje wil in plaats van een PDF?

Indien u bij een vorige verlenging een PDF bestand heeft bekomen en u nu toch een pasje wil dan kan u pas bij een volgende verlenging een pasje aanvragen. 
Er worden geen PDF bestanden van vorige verlengingen omgezet naar een pasje.

 

Wat moet u doen als u een Buitenlands vaarbewijs en een Belgisch/Vlaams bewijs riviergedeelte bezit?

U vraagt in het land van oorsprong van uw Vaarbewijs een omzetting naar Kwalificatie schipper aan. Nadat u deze bezit kan u bij ons de toevoeging van een specifieke vergunning aanvragen.

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...