CMS HTMLText

De Vlaamse Waterweg kajaksVanop een kano, kajak of roeiboot ontdek je een verrassend ander Vlaanderen. Langs rivieren en kanalen schuift het steeds wisselende landschap voorbij, met talrijke natuurgebieden, recreatiedomeinen, historische steden en gezellige dorpjes. Zo wordt peddelen of roeien langs Vlaamse waterwegen een onvergetelijke ontdekkingsreis.

 

Waar mag je met een kano, kajak of roeiboot varen?

Het is toegelaten om te kajakken op de bevaarbare binnenwateren in Vlaanderen, behalve op:

 • het Kanaal Gent-Terneuzen,
 • de vaargeul van de Beneden-Zeeschelde (het deel van de Zeeschelde stroomafwaarts van Burcht),
 • de binnenarmen van waterwegen, zoals op de Rijen in Brugge en de Afleiding van de Nete in Lier,
 • bepaalde gedeelten in Gent,
 • de zeehavens.

Je moet je gedragen naar het scheepvaartreglement met name: de scheepvaart heeft te allen tijde voorrang. Belangrijk hierbij is dat je steeds snel kan reageren en jouw koers kan aanpassen.

De Vlaamse Waterweg nv is er voorstander van om de zachte vormen van waterrecreatie bij voorkeur verder uit te bouwen op en langs kleinere waterwegen (CEMT-klasse I en II) waar de omstandigheden om deze recreatievorm te beoefenen veiliger zijn, of waar de randvoorwaarden voor recreatie beter kunnen ingevuld worden. Deze waterwegen staan in geel aangeduid op onderstaande overzichtskaart. 

Kan ik kanovaren/kajakken/raften op de Maas?

Waterrecreatie met door spierkracht voortbewogen kleine schepen zoals bv. kanovaren, kajakken,  raften,… op de Gemeenschappelijke Maas tussen Lanaken/Borgharen en Kinrooi/Stevensweert is niet altijd gemakkelijk.

De Gemeenschappelijke Maas is een regenrivier, waarvan het peil zeer sterk en zeer vlug kan wijzigen. Ook de stroomsnelheid van het water verschilt van plaats tot plaats en naargelang de (verschillende) weersomstandigheden. Elke kanovaarder moet daarom rekening houden met het grillige karakter van de Gemeenschappelijke Maas.

Laat je niet verrassen. Vaar veilig en wees bedacht op onverwachte situaties.

 

Wat heb je nodig?

Om op de Vlaamse waterwegen te mogen kajakken, kanovaren en roeien zijn geen documenten of brevetten vereist. Voor je eigen veiligheid en die van de andere waterweggebruikers moeten bepaalde zaken verplicht aan boord aanwezig zijn als je op de binnenwateren vaart. Deze staan opgelijst op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 

In- en uitstapplaatsen

De Vlaamse Waterweg investeert voor zachte recreatie op het water in de vorm van veilige in- en uitstapplaatsen op locaties die als geschikt worden beschouwd voor zachte recreatie.
Klik hier voor een overzicht van de beschikbare in- en uitstapplaatsen voor kano, kajak en roeien.

 

Toegang tot een sluis

De toegang tot de sluizen op de Vlaamse waterwegen wordt om veiligheidsredenen voor alle door spierkracht voortbewogen kleine schepen verboden. De Vlaamse Waterweg kan echter onder de door hen te stellen voorwaarden bij uitzondering de toegang toestaan. 

Uitzondering op het verbod van toegang tot een sluis voor door spierkracht voortbewogen kleine schepen kan overwogen worden voor het versassen van groepen van kano’s en kajaks en andere door spierkracht voortbewogen vaartuigen in het kader van een georganiseerde toervaart of evenement. 

De Vlaamse Waterweg onderzoekt de vraag en gaat na of het schutten zodanig kan georganiseerd worden dat de impact op de vaartuigen tot een aanvaardbaar minimum herleid wordt. 

De Vlaamse Waterweg stelt, wanneer een bediening van de sluis verantwoord en mogelijk wordt geacht, de daaraan gekoppelde gebruiksvoorwaarden vast. Deze gebruiksvoorwaarden zullen rekening houden met de specifieke karakteristieken van de sluis evenals met de specifieke karakteristieken van de schepen en hun bemanning. Het dragen van een zwemvest zal steeds als voorwaarde gelden. Van een verplichting om zich achter en vooraan vast te leggen kan afgeweken worden. 

 

Bediening van een beweegbare brug

Een beweegbare brug kan worden bediend voor door spierkracht voortbewogen kleine schepen (zoals kano’s en kajaks, roeiboten en vlotten) onder volgende voorwaarden: 

 • er wordt enkel bediend voor een doorvaart op een bepaalde route;
 • er wordt niet bediend wanneer er voldoende beschikbare hoogte is; 
 • er wordt niet bediend voor heen en weer varen bv. voor trainingen; 
 • er wordt niet bediend wanneer in- en uitstapplaatsen beschikbaar zijn, evenwel is een bediening voor een groep recreanten in het kader van een evenement waarvoor toelating werd gegeven wel mogelijk (aanvraag toelating zoals voor sluisbediening); 
 • de bediening kan worden uitgesteld tot andere schepen zich aanbieden;
 • in een stedelijke omgeving kunnen specifieke voorwaarden het bedienen bijkomend beperken. 

 

Doorvaren van en varen in snelvaartzones

De Vlaamse Waterweg gaat er bij de vaststelling van snelvaartzones van uit dat het varen in en het doorvaren van snelvaartzones met door spierkracht voortbewogen kleine schepen (zoals kano’s en kajaks, roeiboten en vlotten) verboden is. Waar lokaal blijkt dat dit toch nodig is of mogelijk zou moeten gemaakt worden kunnen de nodige aanpassingen aan de gebruiksmodaliteiten van de snelvaartzone doorgevoerd worden, bijvoorbeeld door langs de oever een strook buiten de snelvaartzone te houden. 

Voor de georganiseerde toervaart of een evenement van door spierkracht voortbewogen vaartuigen kunnen specifieke afspraken voor het doorvaren van een snelvaartzone gemaakt worden. Dit dient aangevraagd te worden bij De Vlaamse Waterweg. Na onderzoek van de mogelijkheid tot toelating, zullen de nodige maatregelen en randvoorwaarden voor het doorvaren van de snelvaartzone worden vastgelegd.

 

Organisatie van evenementen

Op deze pagina kan je terugvinden wanneer jouw activiteit aanzien wordt als een evenement en je dus hiervoor een aanvraag moet indienen.

Read more...

CMS HTMLText

Hier vind je informatie en updates over blauwalgen op de Vlaamse waterwegen. Read more...

CMS HTMLText

Klik hier voor een overzicht van de beschikbare in- en uitstapplaatsen voor kano, kajak en roeien. Read more...