Read more...

CMS HTMLText

AIS (automatisch identificatiesysteem) is een RIS-technologie voor het automatisch delen van positie- en identificatiegegevens tussen schepen onderling en tussen schepen en walinstallaties. Met behulp van dit instrument kan de positie en bepaalde basisinformatie zoals naam, afmetingen en veiligheidsinformatie gevolgd worden om zo de efficiëntie en de veiligheid van het scheepvaartverkeer te verhogen.

Via het VHF-kanaal wordt de informatie uitgewisseld tussen de schepen en de walstations. Deze informatie wordt aan boord van het schip meestal gevisualiseerd op een ECDIS-viewer zodat de schipper op zijn kaart de schepen in de buurt kan volgen. Aan wal wordt deze informatie aangeboden aan de binnenvaartbegeleiders en de medewerkers van RIS-  en VTS-centra.

Vlaanderen

De Vlaamse waterwegbeheerders beschikken over een volledige AIS-dekking van het waterwegennetwerk. De positiegegevens worden via VisuRIS verrijkt met andere informatie die ter beschikking is van dit vaartuig (vb: reis- en ladinggegevens). Via de verschillende platformen worden deze gegevens vervolgens ter beschikking gesteld van de medewerkers van de waterwegbeheerder en aan geregistreerd gebruikers van de toepassing, rekening houdende met de privacy-instellingen die de eigenaar van het schip beheert.

 

 

Read more...

Read more...

CMS HTMLText

Meer informatie over ERI kan teruggevonden worden in het informatieblad inland AIS, opgesteld door de CCNR. Read more...