Technische voorschriften schip

Ieder binnenschip moet een aantal documenten aan boord hebben. Via deze documenten kan de schipper aantonen welke goederen het schip mag vervoeren en op welke waterwegen dit vervoer mag plaatsnemen. Een aantal van deze documenten is echter enkel verplicht indien men het schip ook op de Rijn wenst te exploiteren. Het is aan de scheepseigenaar om deze keuze te maken en er voor te zorgen dat hij over de nodige documenten bezit die deze exploitatie mogelijk maken.
Wat heb ik nodig om te mogen varen

Via deze link kan u een overzicht terugvinden met de nodige documenten die u nodig heeft om te varen op de waterwegen.

Via onderstaande links kan je meer informatie terugvinden over de verschillende documenten/certificaten:

En savoir plus...