Samen varen met geautomatiseerde beroepsvaart

De Vlaamse Waterweg vaartuig WillebroekGeautomatiseerd varen is de toekomst van de binnenvaart. Samen met Seafar heeft De Vlaamse Waterweg nv daarom al in 2018 de eerste stappen ondernomen om dit mogelijk te maken. Passend binnen het huidig wettelijk kader was dat geen sinecure, maar de Vlaamse start-up die deze technologie ontwikkelt, waagde zich eraan. Dankzij hun innovatie en de expertise van De Vlaamse Waterweg nv maakt het project sinds najaar 2019 pas écht vaart. Zo hebben wij als eerste Europese waterwegbeheerder een officieel kader voor smart shipping gecreëerd. Je kan momenteel dus al een onbemand vaartuig tegenkomen op onze binnenwateren.

Innoveren op vlak van automatisering en digitalisering is broodnodig om de binnenvaartsector vooruit te helpen. Vanuit deze filosofie zag Smart Shipping het levenslicht. Dit project is een van de drie pijlers van RIS (River Information Services), de synchromodale schakel van de binnenvaart. Naast slimme vaartuigen werken we ook aan slimme infrastructuur en slimme communicatie. Dat werk werpt nu zijn vruchten af.

Sinds 12 november 2019 vaart een eerste onbemande duwbak over de Vlaamse waterwegen. Testlocaties van dienst: de IJzer en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Gedurende een jaar vervoert hier een op afstand bestuurde duwbak zand van Oostende naar Diksmuide. Het vaartuig de Willebroek werd hiervoor uitgerust met de nieuwste technologische snufjes. België speelt dan ook een ware pioniersrol wat geautomatiseerde binnenvaart betreft. Voor de eerste testen blijft er wel nog even een bemanning aan boord. Veiligheid primeert.

Schippers die een geautomatiseerd vaartuig tegenkomen, moeten niets speciaals doen. Net zoals bij een ander passerend schip dienen ze hun afstand te bewaren en koers te houden. Je kan een geautomatiseerd vaartuig dat aan het testen is herkennen aan een paarse kegel met de punt naar beneden. Twijfel je toch wanneer je de Willebroek spot? Dan is de schipper in de controlepost bereikbaar via de scheepsradio (VHF – kanaal 10).

De Vlaamse Waterweg vaartuig Willebroek

Er zijn dus heel wat veiligheidsmaatregelen van kracht die garanderen dat de testperiode vlot verloopt en naadloos kan overgaan in een officiële introductie van smart shipping in ons logistieke netwerk. Daarom zijn we er zeker van dat smart shipping de binnenvaart aantrekkelijker zal maken. Zowel voor een nieuwe generatie schippers als voor ondernemers die de binnenvaart willen inzetten als transportpartner!

 

En savoir plus...

Smart Shipping

Volg hier het project Smart Shipping op de voet. En savoir plus...