Bekwaamheidsbewijzen

De taken en bevoegdheden m.b.t. bekwaamheidsbewijzen verhuizen vanaf 1 juni 2019 van het Departement MOW naar het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv te Schoten. Onder de bekwaamheidsbewijzen vallen volgende bewijzen of attesten:

Bemanning:
Onderneming:
 - Vaarbewijzen A en B
 - Toegang tot het beroep voor ondernemingen
 - Rijnpatent
 - Toegang tot het beroep voor individuen
 - ADN attest
 - Getuigschrift vakbekwaamheid
 - Verklaring Matroos
 
 - Getuigschrift Radar
 
 - Getuigschrift Passagiersvervoer
 

In het kader van de zesde staatshervorming werden deze taken en bevoegdheden in 2016 overgedragen van het federaal niveau naar het Departement MOW van de Vlaamse overheid. Door zijn operationele karakter viel dit takenpakket praktisch moeilijk te integreren binnen de bestaande werking van het beleidsmatig georiënteerde Departement MOW.

Om de sector toch een kwalitatieve, vlotte en geïntegreerde dienstverlening te kunnen bieden, werd besloten om de taken over te dragen naar De Vlaamse Waterweg nv. De taken en bevoegdheden sluiten naadloos aan bij de huidige activiteiten van het Binnenvaartloket van deze organisatie. Dit loket maakt deel uit van de cel Binnenvaartcommissie en is verantwoordelijk voor de afgifte van de certificaten en meetbrieven voor de binnenvaart. De toewijzing van de taken rond bekwaamheidsbewijzen maakt het Binnenvaartloket zo de centrale plek waar de benodigde documenten voor schip, bemanning en de onderneming worden beheerd op Vlaams niveau.

Dankzij de transitie wordt een contactpunt gecreëerd, waar schippers en bemanningsleden terecht kunnen met hun vragen over bekwaamheidsbewijzen. De Vlaamse Waterweg nv wil de werking van het Binnenvaartloket en dienstverlening in de toekomst nog beter op punt stellen. Vanaf 1 juni worden de taken overgenomen door het binnenvaartloket, na een transitieperiode die op 1 januari 2019 van start ging. Het doel van deze transitieperiode is om de nodige kennis en documentatie over te dragen, de impact op de sector te minimaliseren en een continue en kwalitatieve dienstverlening doorheen en na de transitieperiode te garanderen.

Tegelijkertijd ziet De Vlaamse Waterweg nv deze transitieperiode als een opportuniteit om het gehele proces rond bekwaamheidsbewijzen te stroomlijnen en efficiënt te laten verlopen. Een belangrijke stap is het digitaliseren van de aanvraagprocedure. Waar je momenteel het aanvraagformulier en benodigde documenten per post moet opsturen zal je je aanvraag in de toekomst via een online portaal digitaal kunnen indienen.

Net zoals het Departement MOW zal ook De Vlaamse Waterweg nv nauw samenwerken met Syntra Midden-Vlaanderen voor het afnemen van zowel de praktijk- als theoretische examens. De examencommissie blijft optreden als jury voor de praktijkexamens. Het voorzitterschap wordt echter mee overgedragen naar De Vlaamse Waterweg nv en zal opgenomen worden door Herlinde Liégeois. Zij wordt hierbij ondersteund door de twee ondervoorzitters Didier Delaere en Peter Scheirlinckx. De huidige examenplanning en het aantal mogelijke momenten om een examen af te nemen worden ook behouden.

Praktisch:

Vanaf 1 juni 2019

  • Alle informatie en aanvraagformulieren vind je op https://www.visuris.be/certificatenenbekwaamheidsbewijzen
  • Merk op dat je de aanvraagformulieren tot eind 2019 nog steeds per post moet opsturen. Eind 2019 gebeurt de omschakeling naar het online portaal en het online indienen van de aanvraag
  • De afname van het examen zelf gebeurt door Syntra Midden-Vlaanderen
  • De administratieve verwerking en uitreiking van de documenten vindt plaats bij het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv
  • Bij vragen kan je contact opnemen met het Binnenvaartloket. De openingsuren kan je hier terugvinden.