Read more...

CMS HTMLText

Elektronische rapportage en elektronisch berichtenverkeer helpt een papierloze omgeving creëren in de binnenvaart. Alle nodige informatie is beschikbaar op het juiste moment en op de juiste plaats. De elektronische berichtenuitwisseling tussen de betrokken partijen zorgt voor een snelle verzending en transparante procedures met de nodige controles.

Scheepsinformatie en ladinggegevens zijn belangrijk voor alle schakels in de vervoersketen: overheden, sluiswachters, hulpdiensten, havenbedrijven, wagenparkbeheerders. Die gegevens kunnen worden verstuurd via elektronische meldsystemen volgens een vastgelegde standaard voor de binnenvaart. Zo worden de berichten, data items en codes van schepen voor de verschillende RIS-diensten gebruikt.

ERI FolderVlaanderen

In Vlaanderen dient deze informatie ofwel elektronisch ofwel aan de eerste sluis op het traject aan de waterwegbeheerder overgemaakt te worden. Wanneer de melding elektronisch gebeurd dient de schipper zicht niet meer aan te melden op de eerste sluis.Op basis van deze melding zal de verplichte vaarvergunning opgesteld worden en de verschuldigde scheepvaartrechten worden berekend.

Om te kunnen melden kan er gebruikt gemaakt worden van BICS en dien je als meldunt "Vlaamse waterwegen" op te geven.

ERI en VisuRIS

De ERINOT-berichten zijn een zeer belangrijke bron voor VisuRIS. Deze berichten bevatten immers belangrijke informatie voor het berekenen van de geschatte aankomsttijden (ETA) op bepaalde punten van het traject. Mits de juiste rechten door de eigenaar ingesteld zijn, kan je deze informatie voor bepaalde reizen ook opvragen in het systeem.

VisuRIS zal de binnenvaartbegeleiders op de kunstwerken op het netwerk van de Vlaamse Waterweg nv ondersteunen in hun taak. Met een klik kunnen zij alle belangrijke informatie over een bepaalde schip en zijn lading opvragen mits deze reeds in het systeem aanwezig is. Wanneer een schip zich aan een kunstwerk meldt, kunnen ze onmiddellijk nagaan of alle administratieve formaliteiten voldaan zijn zodat de schipper niet onnodig dezelfde informatie meermaals moet doorgeven.

Read more...

Read more...

CMS HTMLText

Meer informatie over ERI kan teruggevonden worden in het informatieblad Elektronisch melden in de binnenvaart, opgesteld door de CCNR. Read more...