Bedieningstijden

Aantal passages voorbije dagen

Average number of passages per hour over 30 days