Boetecatalogus voor de waterwegen

Het Scheepvaartdecreet van 1 juni 2022 geeft De Vlaamse Waterweg nv de bevoegdheid om bepaalde overtredingen tegen het binnenvaartreglementering te vervolgen én te beboeten. Om dit op een correcte, transparante en eenduidige wijze te doen, is er ondertussen een boetecatalogus in voege.

Welk basisboetebedrag bij welke overtreding hoort, is makkelijker dan ooit na te kijken dankzij de boetecatalogus (link naar bijlage). Dit document geeft invulling aan de minimale en maximale strafmaat van bestuurlijke geldboetes. De boetecatalogus van De Vlaamse Waterweg nv werd bovendien gebenchmarkt met andere waterwegbeheerders, in zowel binnen- als buitenland. Grote verschillen qua boetes worden dankzij deze catalogus vermeden.

Bij overtredingen zal De Vlaamse Waterweg nv niet overgaan tot onmiddellijke inning. Een voorstel tot betaling van een bestuurlijke geldsom, voor de helft van de maximale geldboete, werd wel geïntegreerd in de boetecatalogus. Handig en overzichtelijk om bepaalde overtredingen snel af te handelen.

Met de nieuwe bevoegdheid en de ontwikkeling van de boetecatalogus wil De Vlaamse Waterweg nv zorgen voor meer veiligheid op de waterwegen en een gelijke behandeling voor alle waterweggebruikers.

Lees meer...