CMS HTMLText

De waterwegenvignetten (en bijhorend identificatiebewijs) zijn, conform het Besluit van de Vlaamse Regering tot verlening van een vaarvergunning in de vorm van een waterwegenvignet (07/04/1993 ), van toepassing op vaartuigen die:

 • geschikt zijn voor het vervoer van personen en zonder een winstgevend doel na te streven (geen personenvervoer tegen vergoeding);
 • groter zijn dan 6 meter en/of sneller varen dan 20 km per uur;
 • varen op of gemeerd zijn op een al dan niet vergunde of geconcessioneerde ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest.

Het vignet wordt jaarlijks vernieuwd en moet op een duidelijk zichtbare plaats op de achtersteven aan bakboord worden aangebracht ten laatste op 31 maart van dat jaar. De prijs van het waterwegenvignet is afhankelijk van de lengte van het vaartuig (over alles gemeten), het varen met grote snelheid en de periode waarin u eventueel wenst te varen. Indien u gedurende het jaar niet wenst te varen is de aankoop van een tijdelijk vignet bijgevolg voldoende.

Vaartuig

Prijs (inclusief 21 % BTW)

Lengte

Grote snelheid

Jaarvignetten:

01/01 tot 31/03 van het daaropvolgende jaar

Deeltijdse vignetten

Periodes:

 • 01/01 tot 30/06
 • 16/04 tot 15/07
 • 01/05 tot 31/07
 • 16/05 tot 15/08
 • 01/06 tot 31/08
 • 16/06 tot 15/09
 • 01/07 tot 30/09
 • 16/07 tot 15/10
 • 01/08 tot 31/10
 • 16/08 tot 15/11
 • 01/09 tot 31/03 van het daaropvolgende jaar

≤6 m

ja

85 €*

45 €

>6 m en ≤ 12 m

nee

85 €*

 45 €

 

ja

170 €*

 85 €

> 12 m

 

170 €*

 85 €

*Er wordt voor de jaarvignetten in 2019 een korting voorzien. Op het jaarvignet van 170 euro wordt een korting van 35 euro toegekend zodat dit vignet in 2019 135 euro kost; op het jaarvignet van 85 euro wordt een korting van 5 euro toegekend zodat dit vignet in 2019 80 euro kost.

Een schip dat omgebouwd is tot een schip dat onder bovenstaand toepassingsgebied valt, dient eveneens een waterwegenvignet te hebben.
Vaartuigen die geen geldig vignet dragen kunnen een boete oplopen die gelijk is aan het dubbele van de prijs van het opgelegde vignet en dienen zich alsnog een vignet aan te schaffen. Er worden systematische controles uitgevoerd zowel op de kunstwerken als op het terrein.

Het vignet kan aangekocht worden op diverse verkooppunten (zie verder). Daarnaast kunnen  de  waterwegenvignetten ook online worden aangevraagd (zie verder). Bij de deeltijdse vignetten  moet de periode waarin men eventueel wenst te varen bij  aankoop bepaald worden. Dit wordt aangeduid op het vignet en geregistreerd bij de waterwegbeheerders.
Er is geen waterwegenvignet nodig op de Beneden-Zeeschelde, de Grensleie,  de Schelde Rijnverbinding en de gemeenschappelijke Maas.

Organisatoren van internationale of intergewestelijke evenementen kunnen voor de deelnemende vaartuigen een vrijstelling van het vignet verkrijgen, niet alleen voor de dagen van de evenementen, maar ook voor een periode van maximaal drie dagen voor en/of drie dagen nadien. Voor deze vrijstelling moet men per dag dat wordt  deelgenomen aan het evenement 215 euro (inclusief 21 procent BTW) betalen, ongeacht het aantal deelnemende vaartuigen. De vrijstelling wordt aangevraagd bij de afdeling of het agentschap waaronder de betrokken waterweg resorteert.

Buitenlandse pleziervaartuigen zijn aan dezelfde reglementering onderworpen en dienen een waterwegenvignet te kopen.

Contact

RIS Vlaanderen:
tel. 0800 30 440 (+32 78 055 440)

Ris Evergem
telefoon: +32 9 253 94 71
e-mail: ris.evergem@vlaamsewaterweg.be

Ris Hasselt
telefoon: +32 11 27  00
e-mail: ris.hasselt@vlaamsewaterweg.be

Verkooppunten van het waterwegenvignet

Op de hierna vermelde adressen wordt het waterwegenvignet verkocht tijdens de officiële openingsuren tenzij anders vermeld, mits het voorleggen van de nodige officiële stukken (identiteitskaart van de eigenaar en de immatriculatie inschrijving of de eigendomstitel, meetbrief of vlaggenbrief):

Kantoren (op werkdagen van 9u-12u en van 13u-16u)

 • District Kampenhout - Sas, Haachtsesteenweg 670, 1910 Kampenhout.
 • De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44, 3500 Hasselt.

Ontvangstkantoren

Ringvaart om Gent

Sluis Evergem

Kanaal Gent-Terneuzen

Tolhuissluis

Boven-Schelde

Sluis Asper
Sluis Berchem

Kanaal Bossuit-Kortrijk

Sluis Bossuit

Leie

Sluis St.-Baafs-Vijve
Sluis Harelbeke
Sluis Menen

Dender

Sluis Dendermonde
Bedieningsgebouw Wijngaardbrug

Kanaal Gent-Oostende

Dammepoortsluis

Kanaal Plassendaele-Nieuwpoort

Sluis Plassendale
Sint-Jorissluis

Kanaal Nieuwpoort-Duinkerken

Nieuwpoortsluis

Netekanaal

Duffelsluis

Kanaal naar Challeroi

Sluis nr.6 Lembeek

Zeekanaal Brussel-Schelde

Zeesluis Wintam

Albertkanaal

Sluis Genk
Sluis Kwaadmechelen
Sluis Olen
Sluis Wijnegem

Kanaal Bocholt-Herentals

Sluis 1 in Lommel
Sluis 4 in Dessel
Sluis 10 in Herentals

Zuid-Willemsvaart

Sluis 18 in Bocholt

Kanaal Desselt-Turnhout-Schoten

Sluis 1 in Rijkevorsel
Sluis 10 in Schoten

Kanaal Briegden-Neerharen

Sluis in Lanaken

De openingsuren en adressen van bovenstaande ontvangstkantoren zijn hier terug te vinden.

Digitale aanvraag van de waterwegenvignetten

Waterwegenvignetten kunnen ook online aangekocht worden via de webshop. Hier kan je het juiste vignet kiezen en online betalen. Vervolgens zal het vignet naar je opgestuurd worden. De webwinkel kan je via volgende URL bereiken: www.visuris.be/shop

 

 

Read more...