In navolging van de maatregelen die de Federale en Vlaamse overheid hebben afgekondigd naar aanleiding van het Covid-19-virus en vanuit de bezorgdheid voor de gezondheid van onze personeelsleden en van onze klanten, is De Vlaamse Waterweg genoodzaakt haar dienstverlening aan te passen.

We trachten de impact die deze maatregelen op onze klanten heeft te beperken en rekenen op uw begrip en medewerking bij deze uitzonderlijke omstandigheden:

Read more...

BEDIENING KUNSTWERKEN

Momenteel kunnen met de inzetbare scheepvaartbegeleiders alle kunstwerken volgens de normale bedieningsuren nog uitgevoerd worden. Mogelijks ontstaat er op  een bepaald ogenblik een situatie waar dit niet meer kan.  De Vlaamse Waterweg heeft hiertoe een afbouwplan opgesteld, dat in functie van het aantal inzetbare scheepvaartbegeleiders, gericht een bepaald deel van de normale dienstverlening afbouwt.  Dit afbouwplan bestaat uit een geleidelijke afbouw van de dienstverlening, volgens een prioriteitenlijst.  Na invoering van elke stap worden de vrijgekomen scheepvaartbegeleiders ingezet om afwezige collega’s op andere, nog actieve kunstwerken te vervangen.

Hieronder de volgorde waarin de dienstverlening, in deze noodsituaties, zal afgebouwd worden.

 1. Inzetten van alle beschikbare personeelsleden (dit gebeurt momenteel)
 2. Maximaal inzetten van andere DVW-collega’s die ook ervaring hebben in het bedieningsproces
 3. Reduceren van de bezetting in afstandsbedieningscentrales, met afbouw van een aantal niet-prioritaire taken en/of accepteren van enige wachttijden aan de sluizen en beweegbare bruggen
 4. Uitbreiden van mobiele ploegen op niet-prioritaire waterwegen
 5. Stoppen met aannemen van touwen in Wijnegem
 6. Reduceren van de bedieningstijden op niet prioritaire waterwegen 
 7. Reduceren van niet-prioritaire taken op prioritaire waterwegen (geen vaarvergunningen meer maken, geen scheepvaartrechten meer innen, geen touwen meer aannemen)
 8. Reduceren van de bedieningstijden op prioritaire waterwegen
 9. Blokvaren op prioritaire waterwegen

Formele beslissingen betreffende aanpassing van bedieningstijden zullen ook steeds via NtS-berichten gecommuniceerd worden.

Read more...

 

Maatregelen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart betreffende geldigheidsduur certificaten en verplaatsing van bemanningsleden

De CCR heeft in het kader van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke maatregelen genomen om een goed prestatieniveau in de Rijnvaart te waarborgen en de goede werking van de logistieke keten in stand te houden.

Het besluit dat op maandag 23 maart 2020 is aangenomen, treedt onmiddellijk in werking. Naast het beheer van de infrastructuur en de geldigheid van de certificaten en verklaringen voorziet dit besluit in maatregelen voor het vrije verkeer van de bemanningen. In de bijlage is een verklaring voor de bemanningsleden opgenomen: www.ccr-zkr.org/files/documents/covid19/pre20_18nl_final.pdf

Read more...

LOKETTEN BINNENVAARTCOMMISSIE

Naar aanleiding van het Covid-19 virus zijn de loketten van Schoten en Evergem fysiek gesloten. Dit wil zeggen dat wij op een alternatieve manier onze dienstverlening zullen uitvoeren zowel aan het loket in Schoten als het loket in Evergem. Dit betekent dat u niet in de wachtruimte kan en dus geen fysiek gesprek kan voeren met een van onze medewerkers. Tijdens de openingsuren van het loket kan u hen wel bellen en zullen zij u mondeling verder helpen. U kan ook steeds een mail sturen op binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be.

U kan uw documenten die behandeld moeten worden in een envelop en voorzien van een ingevuld formulier achterlaten in de dropbox  (aan het binnenvaartloket tijdens openingsuren) tijdens de vermelde openingsuren of in de brievenbus. Indien u specifieke vragen heeft, kan u hier uiteraard voor telefoneren. Omwille van de door de overheid gecommuniceerde maatregelen tegen het Corona-virus zullen wij een veiligheidsperiode voorzien alvorens wij uw documenten behandelen. Dit betekent concreet dat we u telefonisch informeren wanneer u uw documenten opnieuw mag komen ophalen en dat dit ten vroegste 2 dagen na indienen van de documenten zal zijn. We zullen tijdelijk ook geen betaling met bancontact toelaten, u zal een factuur toegestuurd krijgen.

Let op: er worden momenteel geen vaartijdverklaringen afgeleverd. 

Wij raden u aan om de website VisuRIS.be regelmatig te consulteren om de maatregelen verder op te volgen.

Loket Schoten - Openingsuren ma, di, do en vr van 8.30u tot 11.30u – tel: 011/24.40.83
Loket Evergem – openingsuren ma, di, do en vr van 9.00u tot 12.00u – tel: 09/292 12 95

 
Read more...

ONDERZOEKEN AAN BOORD, SCHEEPSMETINGEN, INPLANNEN VAN AFSPRAKEN

Zolang de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus van toepassing zijn, zullen wij geen onderzoeken aan boord doen. Dit wil concreet zeggen dat de ingeplande onderzoeken zullen uitgesteld worden. Van zodra er zekerheid is over de einddatum van de Corona-maatregelen zullen wij u contacteren om een nieuwe afspraak vast te leggen.

Aanvragen voor nieuwe afspraken kunnen net als vroeger nog steeds telefonisch gebeuren maar worden bij voorkeur aangevraagd via email op binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be.

Wil bij deze mail zeker volgende gegevens vermelden: uw gegevens (naam, telefoonnummer, …), naam van schip, ENI-nummer, aangevraagd onderzoek, reden van aanvraag (zo gedetailleerd mogelijk). We plaatsen u dan op onze “wachtlijst”, dit wil zeggen dat we vanaf er weer fysieke onderzoeken en scheepsmetingen aan boord mogen gebeuren eerst de uitgestelde onderzoeken en de volledige scheepsmetingen inplannen en aansluitend de nieuw aangevraagde onderzoeken in volgorde van aanvraag. U kan indien gewenst ook contact opnemen met een erkende classificatiemaatschappij. Mogelijks kunnen zij u verder helpen.

Read more...

EXAMENS

Tot en met 17 mei zullen er geen examens plaats vinden voor de bekwaamheidsbewijzen voor de binnenvaart. De kandidaten die tot die datum ingeschreven zijn zullen verwittigd worden.

Read more...

SLUITING ONTVANGSTKANTOREN

Concreet betekent dit onder meer dat De Vlaamse Waterweg haar loketfunctie aan de waterweggebruikers zal sluiten vanaf 13/03 18u en minstens tot 10 mei. De inningskantoren waar vaarvergunningen en waterwegenvergunningen gemaakt worden zullen fysiek gesloten worden.  Op deze manier streven we naar het maximaal vermijden van fysiek contact tussen binnenvaartbegeleiders en schippers. Het is echter wel belangrijk, vanuit oogpunt van veiligheid, dat wij als waterwegbeheerder de reis- en ladinginformatie blijven ontvangen.  De volgende alternatieve werkwijze dient dan ook toegepast te worden.

Opmaak vaarvergunningen

Voor de opmaak  van de vaarvergunningen zullen er 2 mogelijkheden aangeboden worden aan de waterweggebruikers:

 • Elektronisch melden

Voor reizen die nu reeds elektronisch gemeld worden  aan het meldpunt “Vlaamse Waterwegen” zal er niets veranderen. De vaarvergunning zal opgesteld worden en zal per mail naar de schipper verstuurd worden.

Schippers die momenteel nog niet elektronisch melden aan De Vlaamse Waterweg maar die wel reeds over de juiste software beschikken kunnen best de nodige informatie doorsturen via dit formulier, vervolgens kan hij zijn reizen elektronisch melden

 • Melding via VHF/telefoon

Schippers die niet elektronisch melden dienen, tot het einde van deze maatregel, hun reisinformatie door te  geven via VHF (of telefonisch) aan het eerste kunstwerk (waar u normaal van boord zou gaan voor uw vaarvergunning). Op basis van deze informatie zal vervolgens de vaarvergunning opgemaakt worden.

Om de vaarvergunning aan boord te ontvangen kan u best het mailadres van het schip opgeven. Indien dit niet doorgegeven wordt zal u geen document ontvangen.

Facturatie vaarrechten

Iedereen die tot op vandaag zijn vaarrechten nog via cash of bancontact betaalt zal vanaf nu ook een maandfactuur ontvangen. De vaarrechten zullen maandelijks gebundeld worden op één factuur en verzonden worden naar het opgegeven facturatieadres. Om de overgang naar maandfacturatie zo vlot mogelijk te laten verlopen en ervoor te zorgen dat de factuur correct bij u terecht komt vragen wij aan de firma's die vandaag nog niet via maandfactuur betalen dit document in te vullen en door te mailen naar ris@vlaamsewaterweg.be.

Indien dit document tijdig ingestuurd wordt kunnen onze medewerkers ervoor zorgen dat uw facturatiegegevens correct in systeem aanwezig zijn voor u een eerste reismelding doet. Hierdoor kunnen we de communicatie via VHF tot het strikt noodzakelijke beperken en vermijden we typefouten.

Gelieve ook een mailadres op te geven zodat de facturen digitaal kunnen bezorgen en zo een vlotte afhandeling kunnen bespoedigen.

Waterwegenvergunningen

Ook de ontvangstkantoren waar waterrecreanten hulp kunnen krijgen bij de aankoop van een waterwegenvergunning (Menen, Plassendale, Bocholt en Duffel) worden gesloten vanaf vrijdag 13 maart 18u en minstens tot en met 10 mei. De online aanvraag blijft uiteraard operationeel.

 

Read more...

Pleziervaart en watersport

Naar aanleiding van het besluit van 6 mei 2020 van de Nationale Veiligheidsraad en in het licht van het ministerieel besluit van 8 mei 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2020 tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van Coronavirus COVID-19 te beperken, zijn de volgende maatregelen van kracht vanaf 29 mei 2020:

Zijn toegelaten op de Vlaamse bevaarbare waterwegen: 

 • watersport kan worden uitgeoefend tussen zonsopgang en -ondergang
 • het varen met pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters
 • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max. 20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter) 
 • onderhoudswerken aan vaartuigen
 • het te water laten van vaartuigen
 • overnachting aan boord

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen.
 • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (ook aan boord van een pleziervaartuig) met meer personen zijn mogelijk in georganiseerd verband en onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter; het aantal personen is beperkt, rekening houdend met de omvang van het vaartuig en de aard van de activiteiten met het oog op het behoud van de sociale afstand (met een absoluut maximum van 20 personen);
 • gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor watersport en de omstandigheden van waterbeweging, weer en wind, wordt er speciaal op gewezen de nodige maatregelen te voorzien om de sociale afstand in de praktijk en onder alle omstandigheden te verzekeren; er dient hierbij rekening gehouden te worden met beschikbare richtlijnen door de overkoepelende organisaties hieromtrent opgesteld;
 • De noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.
 • De nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal. 
 • Op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters. 
 • Binnen de jachthavens en watersportclubs, bedrijven en winkels moeten maatregelen genomen worden om de regels van sociale afstand te respecteren (op vlak van organisatie van het werk, ontvangst van de klanten, beperken van de toegang).

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:

 • Vaartochten met schipper
 • Evenementen, groepsactiviteiten (uitgezonderd bovenvermelde regelmatige trainingen en lessen), wedstrijden en competities zijn nog steeds verboden
 • Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (bv Westerschelde/Zeeschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas).

 

Waterwegenvergunning

De formele startdatum waarop een waterwegenvergunning verplicht is, nl. 1 april 2020, werd uitgesteld n.a.v. de beperkende maatregelen die van toepassing waren op de pleziervaart. De nieuwe startdatum van de verplichting van de waterwegenvergunning is 1 juni 2020

De procedure voor de reeds aangekochte waterwegenvergunningen is als volgt:

 • De startdatum van de reeds aangekochte waterwegenvergunningen wordt in die zin automatisch aangepast. De duurtijd van deze waterwegenvergunningen blijft dezelfde.
 • Voor waterwegenvergunningen van beperkte duur, met een einddatum die valt voor 1 juni, wordt voorzien in een volledige terugbetaling daar er geen gebruik kon gemaakt worden van de betrokken dienstverlening of ter beschikking stelling. 

De Vlaamse Waterweg nv voert deze terugbetalingen en verlengingen standaard uit; je moet hiervoor dus geen aanvraag doen.

De vaartuigen die nog niet over een waterwegenvergunning beschikken moeten principieel vanaf 1 juni ook beschikken over een waterwegenvergunning. De volgende praktische werkwijze is van toepassing:

 • Alle varende vaartuigen moeten vanaf 1 juni beschikken over een geldig waterwegenvergunning, minstens voor de dag(en) dat ze varen. Vaartuigen zonder geldige waterwegenvergunningen zullen niet geschut worden of kunnen geen beweegbare brug passeren.
 • Alle vaartuigen die gemeerd zijn op een al dan niet vergunde of geconcedeerde ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest krijgen tot 1 juli 2020 de mogelijkheid zich in regel te stellen, d.w.z. een waterwegenvergunning aan te kopen met als startdatum 1 juni 2020.

De waterwegenvergunningen kunnen aangekocht worden via:

 • Online: De digitale waterwegenvergunning kan online aangekocht en betaald worden: www.visuris.be/Waterwegenvergunning
 • Loket: Momenteel zijn de loketten nog gesloten wegens de corona-maatregelen. 

Op www.visuris.be/Waterwegenvergunning vind je ook instructievideo's om een account aan te maken en een waterwegenvergunning aan te kopen.

 
Read more...

VEERDIENSTEN

De veren op het netwerk van De Vlaamse Waterweg nv varen opnieuw volgens de normale dienstregeling, met uitzondering van het veer op de Dender en de voet- en fietsveren op de Gemeenschappelijke Maas. In onderstaande tabel kan je raadplegen welke veerdiensten wel en niet varen.

Gelieve bij het aanschuiven voldoende sociale afstand te bewaren. Omwille van de beschikbare ruimte aan boord van het veer, kan het aantal passagiers per oversteek beperkt worden.

Elke burger vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof: vanaf het betreden van de steiger, de loopbrug en aan boord van het veer.

Lees hier het bericht dat aan de veersteigers is aangebracht (versie 16 mei 2020)

Waterweg

Gemeente

Vaart

Info

Boven-Zeeschelde

Bazel-Hemiksem

ja

 

Boven-Zeeschelde

Kruibeke-Hoboken

ja

Beneden-Zeeschelde

Veer Sint-Anna

ja

Alternatieve route: via tunnel.

Boven-Zeeschelde

Schellebelle

ja


Boven-Zeeschelde

Appels-Berlare

ja

Boven-Zeeschelde

Baasrode-Moerzeke

ja

Boven-Zeeschelde

Sint-Amands-Mariekerke-Moerzeke

ja

Boven-Zeeschelde

Driegoten-Bornem/Weert

ja

Wegens onderhoudswerken vaart
dit veer niet tussen 1 en 12 juni.

Boven-Zeeschelde

Rupelmonde-Wintam

ja

Durme

Hamme-Tielrode

ja

.

Rupel

Boom-Klein-Willebroek

ja

Veer vaart.
Alternatieve route: via brug op 500 m.

Rupel

Schelle-Wintam

ja

Toeristische Leie

Afsnee

ja

Toeristische Leie

Baarle-Drongen

ja

Oude Leie Arm (Bachte Maria Leerne)

Deinze

ja

Leopoldkanaal

Sint Laureins, Kantijne

ja

Leopoldkanaal

Sint Laureins, Drijdijk

ja

Leopoldkanaal

Sint Laureins, Braamdijk

ja

Dender

Idegem

neen

Verwachte startdatum: 08.06.2020
                            Gemeenschappelijke Maas

Uikhoven-Geulle aan de Maas (NL)

neen

Afhankelijk van de maatregelen ingevolge COVID-19
wordt de datum van heropstart op een later tijdstip bepaald

Gemeenschappelijke Maas

Rotem-Grevenbicht (NL)

neen

Afhankelijk van de maatregelen ingevolge COVID-19
wordt de datum van heropstart op een later tijdstip bepaald

Gemeenschappelijke Maas

Ophoven-Ohé en Laak (NL)

neen

Afhankelijk van de maatregelen ingevolge COVID-19
wordt de datum van heropstart op een later tijdstip bepaald

Gemeenschappelijke Maas

Meeswijk - Berg (NL)

ja

 

 
 
Read more...

Afvalinzameling binnenvaart

De inzameling van afval voor de binnenvaart op de Vlaamse waterwegen blijft tot nader bericht ongewijzigd. Dit houdt in dat de afvalparken aan sluis Evergem en Ham open blijven voor de beroepsvaart. Vermijd echter onnodige bezoeken en doe enkel noodzakelijk afvalafgiftes. Luister goed naar de instructies van de parkwachter. De Bilgeboot in Gent blijft ook operationeel.

Om persoonlijke contacten in het kader van afvaltransporten te vermijden werd, in afstemming met de leden van het CDNI verdrag, beslist om tijdelijk geen handtekening van ontvangers te vragen op identificatieformulieren. Het afgiftebewijs kan digitaal zijn en kan aan het olie-afgifteboekje aangehecht of erin bijgevoegd worden.

 
Read more...

Wandelen en fietsen op de jaagpaden

Heel wat wandelaars en fietsers zoeken in deze periode de jaagpaden op om zich te ontspannen, wat tot een grotere drukte kan leiden. We vragen dat je steeds de regels van sociale afstand respecteert.  Als het zo druk is op het jaagpad dat je de afstandsregels niet strikt kunt naleven, doe je er best aan ofwel een andere fiets- of wandelroute te kiezen, ofwel op een ander moment opnieuw het jaagpad op te zoeken.

We vragen aan alle medegebruikers van het jaagpad hoffelijkheid en respect naar elkaar toe: het jaagpad is er voor iedereen. Niemand mag een ander in gevaar brengen.

Op onze website besteden we aandacht aan informatie en gedragsafspraken voor fietsers, speed pedelecs, wielrennerswandelaars en voor andere medegebruikers van het jaagpad. Hier vind je ook de snelheidsreglementering terug.

 

 

Read more...

Overgangsmaatregelen voor certificatie van personen en vaartuigen, examens, dienstboekje en vaartijdenboek

Om de continuïteit van de dienstverlening van de binnenvaart tijdens de coronacrisis te garanderen, werden een reeks sectorspecifieke maatregelen genomen die een afwijking inhouden op de binnenvaartreglementering.  Deze betreffen de certificatie van personen en vaartuigen in de binnenvaart, alsook enkele maatregelen met betrekking tot de examens, het dienstboekje en het vaartijdenboek. België heeft zich akkoord verklaard met 2 multilaterale overeenkomsten betreffende de certificatie van personen en vaartuigen in kader van de ADN regelgeving voor het transport van gevaarlijke goederen. De overige maatregelen zijn gesteund op het Besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2020 houdende noodmaatregelen inzake binnenvaart, waarbij de beslissingsbevoegdheid werd gedelegeerd aan de waterwegbeheerder. Volgende maatregelen zijn bijgevolg heden van toepassing:

Bekwaamheidsbewijzen

Vaarbewijzen: Vaarbewijzen die vervallen in de periode van 20 maart tot 17 juli 2020, blijven geldig tot 17 juli 2020. De startdatum van het nieuwe certificaat komt overeen met de vervaldatum van het vorige.

Rijnpatenten: Rijnpatenten die vervallen in de periode van 20 maart tot 17 juli 2020, blijven geldig tot 17 juli 2020. De startdatum van het nieuwe certificaat komt overeen met de vervaldatum van het vorige.

Bekwaamheidsbewijzen ADN

Deskundige ADN: Certificaten die vervallen in de periode van 1 maart tot 1 december 2020, blijven geldig tot 31 december 2020. De startdatum van het nieuwe certificaat komt overeen met de vervaldatum van het vorige.

Veiligheidsadviseur ADN: Certificaten die vervallen in de periode van 1 maart tot 1 december 2020 blijven geldig tot 31 december 2020. De startdatum van het nieuwe certificaat komt overeen met de vervaldatum van het vorige.

Dienstboekjes

Opening eerste Dienstboekje: De dienstboekjes kunnen reeds worden ingevuld maar worden pas geopend na het einde van de civiele noodsituatie zoals vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020. De reizen die in dit boekje staan genoteerd, mogen dateren vanaf 20 maart tot 17 juli 2020.

Validatie van het Dienstboekje: de houder van een dienstboekje kan tot 1 september 2020 een periode van 18 maanden vaartijd laten afstempelen in het dienstboekje.

Examens

Examen voor de basisopleiding ADN: De personen die een ADN basisopleiding hebben gevolgd tussen 20 oktober 2019 en 20 maart 2020 krijgen een termijn van 1 jaar om het examen (en eventueel herexamen) af te leggen.

Herexamen voor de bekwaamheidsbewijzen Rijn- en binnenvaart: De personen die het examen hebben afgelegd tussen 1 juli en 31 december 2019 kunnen het herexamen afleggen tot en met 31 december 2020.

Theorie-examen en praktijkexamen radar: De personen die het theorie-examen hebben afgelegd tussen 1 juli en 31 december 2019 kunnen het praktijkexamen radar (en eventuele herexamen) afleggen tot en met 31 december 2020.

Vaartijdenboek

Het openen van een nieuw vaartijdenboek: Vaartijdenboeken kunnen tot 17 juli 2020 met terugwerkende kracht gevalideerd worden vanaf de startdatum van het nieuwe boek, ten vroegste 20 maart 2020.

De meetbrief

Meetbrief – hermeting: Meetbrieven die vervallen in de periode van 20 maart tot 17 juli 2020, blijven geldig tot 17 juli 2020 op voorwaarde dat er geen volledige hermeting moet gebeuren in geval van een verbouwing die van invloed is op de in de meetbrief vermelde gegevens. De startdatum van de nieuwe meetbrief komt overeen met de vervaldatum van de vorige.

Meetbrief voor nieuwbouw/omgebouwd schip: Nieuwe vaartuigen die nog geen meetbrief hebben kunnen bekomen, kunnen tot 17 juli voorlopig varen zonder meetbrief op voorwaarde dat een bewijs van de werf met nieuwe afmetingen beschikbaar is gesteld aan de Scheepsmetingdienst en er een verklaring van geldigheid van ontwerpmeetbrief beschikbaar is aan boord. Een ontwerpmeetbrief wordt door de scheepsmetingdienst opgesteld.

Certificatie vaartuigen

Certificaat van Onderzoek: Certificaten van onderzoek die vervallen in de periode van 20 maart tot 17 juli 2020, blijven geldig tot 17 juli 2020. De startdatum van het nieuwe certificaat komt overeen met de vervaldatum van het vorige.

Uniebinnenvaartcertificaten: Uniebinnenvaartcertificaten die vervallen in de periode van 20 maart tot 17 juli 2020, blijven geldig tot 17 juli 2020. De startdatum van het nieuwe certificaat komt overeen met de vervaldatum van het vorige.

Internationaal aanvullend binnenvaartcertificaat: Internationaal aanvullende binnenvaartcertificaten die vervallen in de periode van 20 maart tot 17 juli 2020, blijven geldig tot 17 juli 2020. De startdatum van het nieuwe certificaat komt overeen met de vervaldatum van het vorige.

Geannoteerd aanvullend binnenschipcertificaat: Internationaal aanvullende binnenvaartcertificaten die vervallen in de periode van 20 maart tot 17 juli 2020, blijven geldig tot 17 juli 2020. De startdatum van het nieuwe certificaat komt overeen met de vervaldatum van het vorige.

Certificatie vaartuigen ADN

Tijdelijke inspectie en (voorlopige) certificaten van goedkeuring: Certificaten die vervallen in de periode van 1 maart tot 1 september 2020, blijven geldig tot 30 september 2020. De startdatum van het nieuwe certificaat komt overeen met de vervaldatum van het vorige.
 
Read more...