In navolging van de maatregelen die de Federale en Vlaamse overheid hebben afgekondigd naar aanleiding van het Covid-19-virus en vanuit de bezorgdheid voor de gezondheid van onze personeelsleden en van onze klanten, is De Vlaamse Waterweg genoodzaakt haar dienstverlening aan te passen.

We trachten de impact die deze maatregelen op onze klanten heeft te beperken en rekenen op uw begrip en medewerking bij deze uitzonderlijke omstandigheden:

Read more...

BEDIENING KUNSTWERKEN

Momenteel kunnen met de inzetbare scheepvaartbegeleiders alle kunstwerken volgens de normale bedieningsuren nog uitgevoerd worden. Mogelijks ontstaat er op  een bepaald ogenblik een situatie waar dit niet meer kan.  De Vlaamse Waterweg heeft hiertoe een afbouwplan opgesteld, dat in functie van het aantal inzetbare scheepvaartbegeleiders, gericht een bepaald deel van de normale dienstverlening afbouwt.  Dit afbouwplan bestaat uit een geleidelijke afbouw van de dienstverlening, volgens een prioriteitenlijst.  Na invoering van elke stap worden de vrijgekomen scheepvaartbegeleiders ingezet om afwezige collega’s op andere, nog actieve kunstwerken te vervangen.

Hieronder de volgorde waarin de dienstverlening, in deze noodsituaties, zal afgebouwd worden.

 1. Inzetten van alle beschikbare personeelsleden (dit gebeurt momenteel)
 2. Maximaal inzetten van andere DVW-collega’s die ook ervaring hebben in het bedieningsproces
 3. Reduceren van de bezetting in afstandsbedieningscentrales, met afbouw van een aantal niet-prioritaire taken en/of accepteren van enige wachttijden aan de sluizen en beweegbare bruggen
 4. Uitbreiden van mobiele ploegen op niet-prioritaire waterwegen
 5. Stoppen met aannemen van touwen in Wijnegem
 6. Reduceren van de bedieningstijden op niet prioritaire waterwegen 
 7. Reduceren van niet-prioritaire taken op prioritaire waterwegen (geen vaarvergunningen meer maken, geen scheepvaartrechten meer innen, geen touwen meer aannemen)
 8. Reduceren van de bedieningstijden op prioritaire waterwegen
 9. Blokvaren op prioritaire waterwegen

Formele beslissingen betreffende aanpassing van bedieningstijden zullen ook steeds via NtS-berichten gecommuniceerd worden.

Read more...

 

Maatregelen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart betreffende geldigheidsduur certificaten en verplaatsing van bemanningsleden

De CCR heeft in het kader van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke maatregelen genomen om een goed prestatieniveau in de Rijnvaart te waarborgen en de goede werking van de logistieke keten in stand te houden.

Het besluit dat op maandag 23 maart 2020 is aangenomen, treedt onmiddellijk in werking. Naast het beheer van de infrastructuur en de geldigheid van de certificaten en verklaringen voorziet dit besluit in maatregelen voor het vrije verkeer van de bemanningen. In de bijlage is een verklaring voor de bemanningsleden opgenomen: www.ccr-zkr.org/files/documents/covid19/pre20_18nl_final.pdf

Read more...

LOKETTEN BINNENVAARTCOMMISSIE

Naar aanleiding van het Covid-19 virus zijn de loketten van Schoten en Evergem fysiek gesloten. Dit wil zeggen dat wij op een alternatieve manier onze dienstverlening zullen uitvoeren zowel aan het loket in Schoten als het loket in Evergem. Dit betekent dat u niet in de wachtruimte kan en dus geen fysiek gesprek kan voeren met een van onze medewerkers. Tijdens de openingsuren van het loket kan u hen wel bellen en zullen zij u mondeling verder helpen. U kan ook steeds een mail sturen op binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be.

U kan uw documenten die behandeld moeten worden in een envelop en voorzien van een ingevuld formulier achterlaten in de dropbox  (aan het binnenvaartloket tijdens openingsuren) tijdens de vermelde openingsuren of in de brievenbus. Indien u specifieke vragen heeft, kan u hier uiteraard voor telefoneren. Omwille van de door de overheid gecommuniceerde maatregelen tegen het Corona-virus zullen wij een veiligheidsperiode voorzien alvorens wij uw documenten behandelen. Dit betekent concreet dat we u telefonisch informeren wanneer u uw documenten opnieuw mag komen ophalen en dat dit ten vroegste 2 dagen na indienen van de documenten zal zijn. We zullen tijdelijk ook geen betaling met bancontact toelaten, u zal een factuur toegestuurd krijgen.

Let op: er worden momenteel geen vaartijdverklaringen afgeleverd. 

Voor de personen die ten gevolge van deze uitzonderlijke situatie niet tijdig hun administratie in orde krijgen zullen overgangsmaatregelen worden voorzien. Deze zijn op heden nog niet bekend maar worden in de loop van de komende dagen bekend gemaakt. 

Wij raden u aan om de website VisuRIS.be regelmatig te consulteren om de maatregelen verder op te volgen.

Loket Schoten - Openingsuren ma, di, do en vr van 8.30u tot 11.30u – tel: 011/24.40.83
Loket Evergem – openingsuren ma, di, do en vr van 9.00u tot 12.00u – tel: 09/292 12 95

 
Read more...

ONDERZOEKEN AAN BOORD, SCHEEPSMETINGEN, INPLANNEN VAN AFSPRAKEN

Zolang de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus van toepassing zijn, zullen wij geen onderzoeken aan boord doen. Dit wil concreet zeggen dat de ingeplande onderzoeken zullen uitgesteld worden. Van zodra er zekerheid is over de einddatum van de Corona-maatregelen zullen wij u contacteren om een nieuwe afspraak vast te leggen.

Aanvragen voor nieuwe afspraken kunnen net als vroeger nog steeds telefonisch gebeuren maar worden bij voorkeur aangevraagd via email op binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be.

Wil bij deze mail zeker volgende gegevens vermelden: uw gegevens (naam, telefoonnummer, …), naam van schip, ENI-nummer, aangevraagd onderzoek, reden van aanvraag (zo gedetailleerd mogelijk). We plaatsen u dan op onze “wachtlijst”, dit wil zeggen dat we vanaf er weer fysieke onderzoeken en scheepsmetingen aan boord mogen gebeuren eerst de uitgestelde onderzoeken en de volledige scheepsmetingen inplannen en aansluitend de nieuw aangevraagde onderzoeken in volgorde van aanvraag. U kan indien gewenst ook contact opnemen met een erkende classificatiemaatschappij. Mogelijks kunnen zij u verder helpen.

Voor de scheepseigenaren die ten gevolge van deze uitzonderlijke situatie niet tijdig hun meetbrief of scheepscertificaat hebben kunnen vernieuwen zullen overgangsmaatregelen worden voorzien.  Deze zijn op heden nog niet bekend maar worden in de loop van de komende dagen bekend gemaakt. 
Wij raden u aan om de website VisuRIS.be regelmatig te consulteren om de maatregelen verder op te volgen.

Read more...

EXAMENS

Tot en met 3 mei zullen er geen examens plaats vinden voor de bekwaamheidsbewijzen voor de binnenvaart. De kandidaten die tot die datum ingeschreven zijn zullen verwittigd worden.

Read more...

SLUITING ONTVANGSTKANTOREN

Concreet betekent dit onder meer dat De Vlaamse Waterweg haar loketfunctie aan de waterweggebruikers zal sluiten vanaf 13/03 18u en minstens tot 19 april. De inningskantoren waar vaarvergunningen en waterwegenvergunningen gemaakt worden zullen fysiek gesloten worden.  Op deze manier streven we naar het maximaal vermijden van fysiek contact tussen binnenvaartbegeleiders en schippers. Het is echter wel belangrijk, vanuit oogpunt van veiligheid, dat wij als waterwegbeheerder de reis- en ladinginformatie blijven ontvangen.  De volgende alternatieve werkwijze dient dan ook toegepast te worden.

Opmaak vaarvergunningen

Voor de opmaak  van de vaarvergunningen zullen er 2 mogelijkheden aangeboden worden aan de waterweggebruikers:

 • Elektronisch melden

Voor reizen die nu reeds elektronisch gemeld worden  aan het meldpunt “Vlaamse Waterwegen” zal er niets veranderen. De vaarvergunning zal opgesteld worden en zal per mail naar de schipper verstuurd worden.

Schippers die momenteel nog niet elektronisch melden aan De Vlaamse Waterweg maar die wel reeds over de juiste software beschikken kunnen best de nodige informatie doorsturen via dit formulier, vervolgens kan hij zijn reizen elektronisch melden

 • Melding via VHF/telefoon

Schippers die niet elektronisch melden dienen, tot het einde van deze maatregel, hun reisinformatie door te  geven via VHF (of telefonisch) aan het eerste kunstwerk (waar u normaal van boord zou gaan voor uw vaarvergunning). Op basis van deze informatie zal vervolgens de vaarvergunning opgemaakt worden.

Om de vaarvergunning aan boord te ontvangen kan u best het mailadres van het schip opgeven. Indien dit niet doorgegeven wordt zal u geen document ontvangen.

Facturatie vaarrechten

Iedereen die tot op vandaag zijn vaarrechten nog via cash of bancontact betaalt zal vanaf nu ook een maandfactuur ontvangen. De vaarrechten zullen maandelijks gebundeld worden op één factuur en verzonden worden naar het opgegeven facturatieadres. Om de overgang naar maandfacturatie zo vlot mogelijk te laten verlopen en ervoor te zorgen dat de factuur correct bij u terecht komt vragen wij aan de firma's die vandaag nog niet via maandfactuur betalen dit document in te vullen en door te mailen naar ris@vlaamsewaterweg.be.

Indien dit document tijdig ingestuurd wordt kunnen onze medewerkers ervoor zorgen dat uw facturatiegegevens correct in systeem aanwezig zijn voor u een eerste reismelding doet. Hierdoor kunnen we de communicatie via VHF tot het strikt noodzakelijke beperken en vermijden we typefouten.

Gelieve ook een mailadres op te geven zodat de facturen digitaal kunnen bezorgen en zo een vlotte afhandeling kunnen bespoedigen.

 Waterwegenvergunningen

Ook de ontvangstkantoren waar waterrecreanten hulp kunnen krijgen bij de aankoop van een waterwegenvergunning (Menen, Plassendale, Bocholt en Duffel) worden gesloten vanaf vrijdag 13 maart 18u en minstens tot en met vrijdag 19 april. De online aanvraag blijft uiteraard operationeel.

 

Read more...

Verbod recreatie en maatregelen watersport

In navolging van de federale en Vlaamse Covid-19 maatregelen is elke vorm van recreatievaart (zowel in groep als individueel) verboden op alle bevaarbare en onbevaarbare waterwegen in Vlaanderen. Ook het beoefenen van watersport is niet mogelijk.

Waterwegenvergunning

De startdatum waarop een waterwegenvergunning verplicht is, nl. 1 april, wordt uitgesteld tot de eerste dag van de maand volgend op het einde van de federale maatregelen. De startdatum van de betrokken reeds aangekochte waterwegenvergunningen wordt in die zin automatisch aangepast. De duurtijd van deze waterwegenvergunningen blijft dezelfde.

Voor waterwegenvergunningen van beperkte duur, waarbij de duurtijd volledig valt binnen de tijdspanne van de federale maatregelen, wordt voorzien in een volledige terugbetaling daar er geen gebruik kan gemaakt worden van de betrokken dienstverlening of ter beschikking stelling.

Read more...

VEERDIENSTEN

Enkele veerdiensten op het netwerk van De Vlaamse Waterweg zijn stilgelegd omdat ze uitsluitend recreatieve doeleinden hebben, of zijn op politiebevel stilgelegd. Deze zullen ten vroegste terug opstarten op 20 april, tenzij anders vermeld. De andere veren zijn nog operationeel voor uitsluitend woon-werkverkeer. Op deze veren is geen recreatief verkeer toegelaten. 

In onderstaande tabel kan je raadplegen welke veerdiensten, op het netwerk van de De Vlaamse Waterweg nv, wel en niet varen. Gelieve bij het aanschuiven voldoende social distance te bewaren.

Waterweg

Gemeente

Vaart

Info

Boven-Zeeschelde

Bazel-Hemiksem

neen

Alternatieve route: via het jaagpad naar Kruibeke en daar de oversteek maken.

Boven-Zeeschelde

Kruibeke-Hoboken

ja

Beneden-Zeeschelde

Veer Sint-Anna

neen

Alternatieve route: via tunnel.

Boven-Zeeschelde

Schellebelle

ja

Beperking van het aantal passagiers per oversteek.

Boven-Zeeschelde

Appels-Berlare

ja

bbBoven-Zeeschelde

Baasrode-Moerzeke

ja

bbBoven-Zeeschelde

Sint-Amands-Mariekerke-Moerzeke

ja

Boven-Zeeschelde

Driegoten-Bornem/Weert

ja

Boven-Zeeschelde

Rupelmonde-Wintam

neen

Durme

Hamme-Tielrode

ja

Beperking van het aantal passagiers per oversteek.

Rupel

Boom-Klein-Willebroek

ja

Veer vaart.
Alternatieve route: via brug op 500 m.

Rupel

Schelle-Wintam

ja

Toeristische Leie

Afsnee

neen

Toeristische Leie

Baarle-Drongen

neen

Oude Leie Arm (Bachte Maria Leerne)

Deinze

ja

Leopoldkanaal

Sint Laureins, Kantijne

ja

Leopoldkanaal

Sint Laureins, Drijdijk

ja

Leopoldkanaal

Sint Laureins, Braamdijk

ja

Dender

Idegem

neen

Verwachte startdatum: 01.05.2020

Gemeenschappelijke Maas

Uikhoven-Geulle aan de Maas (NL)

neen

Verwachte startdatum: 01.05.2020

Gemeenschappelijke Maas

Rotem-Grevenbicht (NL)

neen

Verwachte startdatum: 01.05.2020

Gemeenschappelijke Maas

Ophoven-Ohé en Laak (NL)

neen

Verwachte startdatum: 01.05.2020

Gemeenschappelijke Maas

Meeswijk - Berg (NL)

neen

 
 
Read more...

Afvalinzameling binnenvaart

De inzameling van afval voor de binnenvaart op de Vlaamse waterwegen blijft tot nader bericht ongewijzigd. Dit houdt in dat de afvalparken aan sluis Evergem en Ham open blijven voor de beroepsvaart. Vermijd echter onnodige bezoeken en doe enkel noodzakelijk afvalafgiftes. Luister goed naar de instructies van de parkwachter. De Bilgeboot in Gent blijft ook operationeel.

Om persoonlijke contacten in het kader van afvaltransporten te vermijden werd, in afstemming met de leden van het CDNI verdrag, beslist om tijdelijk geen handtekening van ontvangers te vragen op identificatieformulieren. Het afgiftebewijs kan digitaal zijn en kan aan het olie-afgifteboekje aangehecht of erin bijgevoegd worden.

 
Read more...