In navolging van de maatregelen die de Federale en Vlaamse overheid hebben afgekondigd naar aanleiding van het Covid-19-virus en vanuit de bezorgdheid voor de gezondheid van onze personeelsleden en van onze klanten, is De Vlaamse Waterweg genoodzaakt haar dienstverlening aan te passen.

We trachten de impact die deze maatregelen op onze klanten heeft te beperken en rekenen op uw begrip en medewerking bij deze uitzonderlijke omstandigheden:

Read more...

BEDIENING KUNSTWERKEN

Momenteel kunnen met de inzetbare scheepvaartbegeleiders alle kunstwerken volgens de normale bedieningsuren nog uitgevoerd worden. Mogelijks ontstaat er op  een bepaald ogenblik een situatie waar dit niet meer kan.  De Vlaamse Waterweg heeft hiertoe een afbouwplan opgesteld, dat in functie van het aantal inzetbare scheepvaartbegeleiders, gericht een bepaald deel van de normale dienstverlening afbouwt.  Dit afbouwplan bestaat uit een geleidelijke afbouw van de dienstverlening, volgens een prioriteitenlijst.  Na invoering van elke stap worden de vrijgekomen scheepvaartbegeleiders ingezet om afwezige collega’s op andere, nog actieve kunstwerken te vervangen.

Hieronder de volgorde waarin de dienstverlening, in deze noodsituaties, zal afgebouwd worden.

 1. Inzetten van alle beschikbare personeelsleden (dit gebeurt momenteel)
 2. Maximaal inzetten van andere DVW-collega’s die ook ervaring hebben in het bedieningsproces
 3. Reduceren van de bezetting in afstandsbedieningscentrales, met afbouw van een aantal niet-prioritaire taken en/of accepteren van enige wachttijden aan de sluizen en beweegbare bruggen
 4. Uitbreiden van mobiele ploegen op niet-prioritaire waterwegen
 5. Stoppen met aannemen van touwen in Wijnegem
 6. Reduceren van de bedieningstijden op niet prioritaire waterwegen 
 7. Reduceren van niet-prioritaire taken op prioritaire waterwegen (geen vaarvergunningen meer maken, geen scheepvaartrechten meer innen, geen touwen meer aannemen)
 8. Reduceren van de bedieningstijden op prioritaire waterwegen
 9. Blokvaren op prioritaire waterwegen

Formele beslissingen betreffende aanpassing van bedieningstijden zullen ook steeds via NtS-berichten gecommuniceerd worden.

Read more...

LOKETTEN BINNENVAARTCOMMISSIE

De loketten van Schoten en Evergem openen opnieuw hun deuren voor de klanten. Naar aanleiding van het Covid-19 virus zijn we echter genoodzaakt om een aantal maatregelen in te voeren zodat we veilig kunnen werken voor onze eigen medewerkers én voor onze klanten.

Concreet betekent dit dat we u vanaf 23/06/2020 ENKEL OP AFSPRAAK zullen ontvangen. U maakt telefonisch een afspraak op nummer 011/24 40 83 voor het loket in Schoten of op nummer 09/292 12 95 voor het loket in Evergem.

We vragen u om volgende maatregelen te volgen bij het bezoek aan het loket:

 • U komt op het afgesproken uur (zodat we u maximaal binnen uw tijdsblok kunnen helpen en er geen wachtrij ontstaat)
 • Er mag maar 1 klant tegelijk in de loketruimte
 • U ontsmet uw handen na binnenkomst aan de ontsmetzuil
 • Indien de loketmedewerker enige tijd nodig heeft om uw dossier te verwerken, zal er u gevraagd worden om buiten te wachten of om op een later tijdstip terug te komen.
 • Als u buiten wacht, zal de loketmedewerker u telefonisch informeren dat u uw documenten kan komen ophalen
 • Op de locatie waar er geen ontdubbelde bancontact-automaat is, zullen we de betaling via factuur laten gebeuren. Dit betekent dat in het loket Schoten tijdelijk geen betaling met bancontact mogelijk is.

Indien u geen afspraak gemaakt heeft, kan u uw documenten die behandeld moeten worden in een envelop en voorzien van een ingevuld formulier achterlaten in de dropbox  (aan het binnenvaartloket tijdens openingsuren) tijdens de vermelde openingsuren of in de brievenbus. Indien u specifieke vragen heeft, kan u hier uiteraard voor telefoneren. Omwille van de door de overheid gecommuniceerde maatregelen tegen het Corona-virus zullen wij een veiligheidsperiode voorzien alvorens wij uw documenten behandelen. Dit betekent concreet dat we u telefonisch informeren wanneer u uw documenten opnieuw mag komen ophalen en dat dit ten vroegste 2 dagen na indienen van de documenten zal zijn. We zullen tijdelijk ook geen betaling met bancontact toelaten, u zal een factuur toegestuurd krijgen.

Wij raden u aan om de website VisuRIS.be regelmatig te consulteren om de maatregelen verder op te volgen.

Loket Schoten - Openingsuren ma, di, do en vr van 8.30u tot 11.30u – tel: 011/24.40.83
Loket Evergem – openingsuren ma, di, do en vr van 9.00u tot 12.00u – tel: 09/292 12 95

 
Read more...

ONDERZOEKEN AAN BOORD, SCHEEPSMETINGEN, INPLANNEN VAN AFSPRAKEN

Vanaf 23/06/2020 zullen er weer onderzoeken aan boord en scheepsmetingen uitgevoerd worden.

Naar aanleiding van het Covid-19 virus zijn we echter genoodzaakt om een aantal maatregelen in te voeren voor de veiligheid van onze eigen medewerkers én van onze klanten.

Indien tussen het maken van de afspraak en het moment van onderzoek aan boord of scheepsmeting uzelf of een van de bemanningsleden symptomen van COVID-19 vertoont of bevestigd COVID-19-patiënt is, MOET u het onderzoek annuleren en zal dit uitgesteld worden naar een later moment.

Indien u de richtlijnen van de medewerkers van de Binnenvaartcommissie die bij u aan boord zullen komen, niet opvolgt en daardoor mogelijks hun veiligheid in het gedrang brengt, zullen zij het onderzoek aan boord of de scheepsmeting afbreken en zal er een nieuwe afspraak moeten gepland worden. De afgebroken afspraak zal u aan het gewone tarief aangerekend worden.

We vragen u de verklaring  volledig in te vullen en deze per email te bezorgen bij uw aanvraag voor een nieuw onderzoek of per kerende nadat een reeds aangevraagd onderzoek ingepland wordt.

Voor het maken van een afspraak waarvoor er al contact geweest is met onze diensten en waarvoor u op onze wachtlijst staat, zullen onze medewerkers u contacteren.
Aanvragen voor nieuwe afspraken kunnen net als vroeger nog steeds telefonisch gebeuren maar worden bij voorkeur aangevraagd via email op binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be. Wilt u bij deze mail zeker volgende gegevens vermelden: uw gegevens (naam, telefoonnummer, …), naam van schip, ENI-nummer, aangevraagd onderzoek, reden van aanvraag (zo gedetailleerd mogelijk) en eveneens de ingevulde en ondertekende ‘verklaring’ toe voegen.

Wij vragen u de documenten die nodig zijn ter voorbereiding van het onderzoek maximaal digitaal aan te reiken.

Read more...

SLUITING ONTVANGSTKANTOREN

De inningskantoren waar vaarvergunningen en waterwegenvergunningen gemaakt worden zijn heden fysiek gesloten.  Op deze manier streven we naar het maximaal vermijden van fysiek contact tussen binnenvaartbegeleiders en schippers. Het is echter wel belangrijk, vanuit oogpunt van veiligheid, dat wij als waterwegbeheerder de reis- en ladinginformatie blijven ontvangen.  De volgende alternatieve werkwijze dient dan ook toegepast te worden.

Opmaak vaarvergunningen

Voor de opmaak  van de vaarvergunningen zullen er 2 mogelijkheden aangeboden worden aan de waterweggebruikers:

 • Elektronisch melden

Voor reizen die nu reeds elektronisch gemeld worden  aan het meldpunt “Vlaamse Waterwegen” zal er niets veranderen. De vaarvergunning zal opgesteld worden en zal per mail naar de schipper verstuurd worden.

Schippers die momenteel nog niet elektronisch melden aan De Vlaamse Waterweg maar die wel reeds over de juiste software beschikken kunnen best de nodige informatie doorsturen via dit formulier, vervolgens kan hij zijn reizen elektronisch melden

 • Melding via VHF/telefoon

Schippers die niet elektronisch melden dienen, tot het einde van deze maatregel, hun reisinformatie door te  geven via VHF (of telefonisch) aan het eerste kunstwerk (waar u normaal van boord zou gaan voor uw vaarvergunning). Op basis van deze informatie zal vervolgens de vaarvergunning opgemaakt worden.

Om de vaarvergunning aan boord te ontvangen kan u best het mailadres van het schip opgeven. Indien dit niet doorgegeven wordt zal u geen document ontvangen.

Facturatie vaarrechten

Iedereen die tot op vandaag zijn vaarrechten nog via cash of bancontact betaalt zal vanaf nu ook een maandfactuur ontvangen. De vaarrechten zullen maandelijks gebundeld worden op één factuur en verzonden worden naar het opgegeven facturatieadres. Om de overgang naar maandfacturatie zo vlot mogelijk te laten verlopen en ervoor te zorgen dat de factuur correct bij u terecht komt vragen wij aan de firma's die vandaag nog niet via maandfactuur betalen dit document in te vullen en door te mailen naar ris@vlaamsewaterweg.be.

Indien dit document tijdig ingestuurd wordt kunnen onze medewerkers ervoor zorgen dat uw facturatiegegevens correct in systeem aanwezig zijn voor u een eerste reismelding doet. Hierdoor kunnen we de communicatie via VHF tot het strikt noodzakelijke beperken en vermijden we typefouten.

Gelieve ook een mailadres op te geven zodat de facturen digitaal kunnen bezorgen en zo een vlotte afhandeling kunnen bespoedigen.

Read more...

Pleziervaart en watersport

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, worden door de verschillende overheden maatregelen genomen. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. 

Naast de federale maatregelen (die je kan vinden op www.info-coronavirus.be) moet je je op de Vlaamse waterwegen ook houden aan de maatregelen die bijkomend door de Vlaamse regering en lokale overheden zouden kunnen worden afgekondigd. Deze kunnen federale maatregelen verder verstrengen naargelang de noodzaak en de actuele situatie van de verspreiding van het coronavirus in Vlaanderen. Een overzicht van de Vlaamse maatregelen kan je hier vinden.

Sport Vlaanderen, tenslotte, biedt op haar website een overzicht van de voorwaarden die van toepassing zijn op de sportsector. 

De huidige maatregelen hebben geen beperkingen op varen tot gevolg. Aangekochte waterwegenvergunningen worden niet terugbetaald of gewijzigd.

 

Passagiersvaart en riviercruises

Passagiersvaartuigen en riviercruiseschepen zijn toegelaten op de Vlaamse bevaarbare waterwegen. Voor de uitbating ervan dient echter rekening gehouden te worden met de geldende regels in Vlaanderen (overzicht Vlaamse maatregelen) en in het bijzonder de specifieke maatregelen die van toepassing zijn op de toeristische sector.   

 

 
Read more...

VEERDIENSTEN

De dienstregeling van de veren op het netwerk van De Vlaamse Waterweg nv kan u hier raadplegen.

Het dragen van het mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar is heden niet verplicht op het ponton of in openlucht op het dek van het veer. In de binnenruimtes dient nog een mondmasker gedragen te worden. 

Read more...

Wandelen en fietsen op de jaagpaden

Heel wat wandelaars en fietsers zoeken in deze periode de jaagpaden op om zich te ontspannen, wat tot een grotere drukte kan leiden. We vragen dat je steeds de regels van sociale afstand respecteert.  Als het zo druk is op het jaagpad dat je de afstandsregels niet strikt kunt naleven, doe je er best aan ofwel een andere fiets- of wandelroute te kiezen, ofwel op een ander moment opnieuw het jaagpad op te zoeken.

We vragen aan alle medegebruikers van het jaagpad hoffelijkheid en respect naar elkaar toe: het jaagpad is er voor iedereen. Niemand mag een ander in gevaar brengen.

Op onze website besteden we aandacht aan informatie en gedragsafspraken voor fietsers, speed pedelecs, wielrennerswandelaars en voor andere medegebruikers van het jaagpad. Hier vind je ook de snelheidsreglementering terug.

 

 

Read more...