CMS HTMLText

Zeilen op de bevaarbare waterwegen is eerder af te raden.

Je mag in principe zeilen op alle bevaarbare waterwegen, maar door een aantal algemene regels zijn in de praktijk maar een paar waterwegen geschikt om op te zeilen. Het is ongebruikelijk om alleen op windkracht te zeilen op de Vlaamse binnenwateren.

Op de binnenwateren:

  • moet je altijd de stuurboordwal aanhouden,
  • mag je de vaargeul niet onnodig kruisen,
  • mag je de andere waterweggebruikers niet hinderen.

Ook zijn er een aantal waterwegen waarvoor bijkomende regels gelden. Als je bijvoorbeeld wilt zeilen op de Beneden-Zeeschelde, moet je een hulpmotor hebben die krachtig genoeg is om 6 km/u te halen. Ook in de havens zijn er een aantal regels. In sommige havens is het zeilen of het hijsen van zeilen verboden of moet je vooraf toelating vragen. Door de beperkte doorvaarhoogte van de bruggen en de relatief kleine breedte van de waterweg kun je praktisch gezien niet overal zeilen.

Kortom: zeilen op de bevaarbare waterwegen is eerder af te raden.

 

Op motorkracht kan je met je zeilboot wel prachtige routes varen.

De Vlaamse Waterweg kaart staandemastroute

Op deze website en app vind je actuele kaarten en technische gegevens, waaronder brughoogtes, van de Vlaamse waterwegen.

Read more...