Verklaring matroos:

Met een verklaring matroos kan de houder onmiddellijk de functie 'matroos' op zijn dienstboekje laten vermelden. 

Een matroos is iemand die alle algemene en voorkomende werkzaamheden aan boord van een schip verricht die nodig zijn om het schip rein en zeewaardig te houden. Dit houdt onder meer in het onderhoud aan en het schoonhouden van het schip, roerganger zijn en uitkijk houden. Waar het zeilschepen betreft gaat het ook om het bedienen van de zeilen.

U kan de aantekening Matroos bekomen in het dienstboekje indien u:

 • 19 jaar bent EN 3 jaar vaartijd als lid van een dekbemanning van een binnenvaartschip kan aantonen;
 • OF 19 jaar bent EN 2 jaar zeevaart samen met 1 jaar vaartijd in de binnenvaart kan aantonen;
 • OF 17 jaar bent EN met vrucht de 2de graad (4de leerjaar) van de Rijn en binnenvaartopleiding beëindigt;
 • OF 17 jaar bent EN een verklaring matroos bekomt a.d.h.v. een examen

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een verklaring matroos te behalen?

 • tenminste 17 jaar oud zijn;
 • geslaagd zijn voor het theoretisch examen;
 • geslaagd zijn voor het praktisch examen;
 • de retributie betalen.

Hoe kan men een verklaring matroos aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres  binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be met als onderwerp: ‘aanvraag examen binnenvaart’.

Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Verklaring matroos;
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto.

Verklaring matroos aanvraagformulier

Hoe kan men een duplicaat matroos aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier, of via het emailadres binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Om een duplicaat van een verklaring matroos te verkrijgen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Verklaring matroos aanvraag duplicaat';
 • een kopie recto-verso van de identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een verklaring van verlies of diefstal opgemaakt door de politie (PV).

verklaring matroos aanvraag duplicaat

Wat omvat het examen?

A. Theoretisch gedeelte

 • Scheepstechnologie
  • Soorten en type schepen;
  • Scheepsonderdelen en onderdelen van bijzondere schepen;
  • Scheepsuitrusting en inventaris;
  • IJken en diepgangschalen;
  • Theorie van de manoeuvres;
  • Stuurhuisinrichting;
  • Laden, lossen en stuwen.
 • Machines
  • Beschrijving en onderhoud van de machines (motoren en pompen);
  • Gebruik van de onderhoudshandleiding.
 • Reglementen
  • Elementaire kennis van het Algemeen Reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk.
  • Elementaire kennis van het Europees Reglement voor binnenlandse waterwegen (CEVNI). In het bijzonder : vaarregels en signalisatie.
 • Navigatie
  • Beschrijving vaarwater en kunstwerken;
  • Elementaire kennis van de effecten van de getijden (niveauverschillen van het water);
  • Elementaire kennis van de laterale en kardinale betonning.
 • Veiligheid en preventie van ongevallen
  • Brandbestrijding;
  • Reddingsmiddelen;
  • Preventie en bescherming van personen.
 • Pollutiepreventie en respect voor het milieu

B. Praktisch gedeelte

 • Gebruik van de bijboot;
 • Vertrouwd maken met het schip;
 • Vaarklaar maken;
 • Gebruik van preventie- en veiligheidsmiddelen;
 • Beschrijving en gebruik van meertouwen;
 • Besturing en manoeuvres;
 • Schiemanswerk;
 • Onderhoud van het schip;
 • Toepassing van de vaarregels van CEVNI.
Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...