Vaarbewijs A of B

Iedere persoon die een binnenvaartuig bestuurt dat bestemd is voor vervoer van goederen of personen (motorschepen, sleep- en duwboten, aken, duwstellen en gekoppelde samenstellen) moet in het bezit zijn van een document dat de bekwaamheid met betrekking tot het besturen van een schip bewijst :

 • het vaarbewijs A, geldig op alle waterwegen van de lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van de waterwegen waarop het reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten van toepassing is;
 • het vaarbewijs B, geldig op alle waterwegen van de lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van de maritieme waterwegen en van de waterwegen waarop het reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten van toepassing is.

Uitzonderingen

Het vaarbewijs A of B is niet nodig voor het besturen van :

 • schepen met een lengte van minder dan 20 meter, bestemd voor het vervoer van goederen;
 • schepen bestemd voor het vervoer van passagiers, die behalve de bemanning niet meer dan twaalf personen vervoeren;
 • schepen van de diensten belast met controle en schepen van de brandweer;
 • militaire schepen.

Welke documenten zijn gelijkwaardig?

 • Onderstaande documenten zijn gelijkwaardig aan het vaarbewijs A of B :
 • Vaarbewijs A/B - het vaarbewijs A, afgegeven door andere Lidstaat van de Europese Unie, voor het vervoer van goederen op alle scheepvaartwegen van de Europese Unie met uitzondering van de waterwegen waarop het reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten van toepassing is.
 • Vaarbewijs B - het vaarbewijs B, afgegeven door een andere Lidstaat van de Europese Unie, voor het vervoer van goederen op alle scheepvaartwegen van de Europese Unie met uitzondering van de maritieme waterwegen en van de waterwegen waarop het reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten van toepassing is.
 • Vaarbewijs A/B - het Groot Rijnpatent voor alle waterwegen van het Rijk.
 • Belgische stuurbrevetten afgeleverd voor 8 april 1998, voor zover de vermelde gegevens nog correct zijn :
  • Vaarbewijs A/B - stuurbrevet A: vervoer van goederen op alle waterwegen van het Rijk;
  • Vaarbewijs B - stuurbrevet B: vervoer van goederen op de waterwegen van het Rijk, uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde;
  • Vaarbewijs A/B - stuurbrevet C: vervoer van passagiers op alle waterwegen van het Rijk;
  • Vaarbewijs B - stuurbrevet D: vervoer van passagiers op de waterwegen van het Rijk, uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een vaarbewijs A of B te behalen?

 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • lichamelijk en geestelijk geschikt als bestuurder van een schip; de geschiktheid moet blijken uit een medische verklaring (MEDEX);
  slagen voor een theoretisch examen over de vakkennis;
 • een diensttijd bewijzen aan boord van een binnenschip (zie onderstaand);
 • de retributie betalen.

Wat betreft de diensttijd, moet men aantonen dat men de volgende diensttijd behaalde:

 • 4 jaar als lid van een dekbemanning van een binnenvaartschip. Als een jaar diensttijd gelden 180 effectieve vaardagen in de binnenvaart. Binnen een periode van 365 opeenvolgende dagen kunnen maximaal 180 dagen als diensttijd worden meegerekend. OF

Deze duurtijd kan verminderd worden met maximaal drie jaar op één van de volgende manieren:

 • OF een kopie van een einddiploma uitgereikt door een onderwijsinstelling erkend door de minister van mobiliteit (Cenflumarin - Antwerpen of Polytechnique - Huy), de vermindering mag de duur van de onderwijscyclus niet te boven gaan;
 • OF wanneer de aanvrager kan aantonen als lid van de dekbemanning diensttijd op een zeeschip te hebben volbracht. Voor de maximale vermindering met drie jaar moet de aanvrager aantonen minstens vier jaar ervaring in de zeevaart te hebben, waarbij 250 zeedagen als één jaar diensttijd gelden. De diensttijd op een zeeschip moet worden aangetoond door middel van een monsterboekje. 

Hoe kan men een vaarbewijs A of B aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be met als onderwerp: ‘aanvraag examen binnenvaart’.

Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'vaarbewijs A of B aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een verklaring van vereiste vaartijd, afgeleverd door het Binnenvaartloket;
 • de medische verklaring van het onderzoek naar de geschiktheid voor de Rijnscheepvaart of de Binnenvaart, opmaakt door een geneesheer van een erkend medisch centrum en niet ouder dan 3 maanden (MEDEX).

Indien u reeds een vaarbewijs B hebt en dit wenst uit te breiden naar een vaarbewijs A, dient u onderstaande documenten voor te leggen.

 • Het aanvraagformulier ‘Vaarbewijs A aanvraag examen uitbreiding’;
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • kopie van  uw Vaarbewijs B;
 • een verklaring van vereiste vaartijd, afgeleverd door het Binnenvaartloket.

Vaarbewijs A of B aanvraag examen
Vaarbewijs A aanvraag examen uitbreiding

Hoe kan men een Vaarbewijs A of B verlengen en wanneer is dit nodig?

Binnen de 3 maand volgend op uw 65ste verjaardag, en daarna ieder jaar, dient u uw vaarbewijs te verlengen. U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv. Het adres kan u terugvinden op het aanvraagformulier, of het emailadres binnenvaartcommmissie@vlaamsewaterweg.be.

Om een verlenging te verkrijgen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'vaarbewijs aanvraag verlenging';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • de medische verklaring van het onderzoek naar de geschiktheid voor de Rijnscheepvaart of de Binnenvaart, opgemaakt door een geneesheer van een erkend medisch centrum en niet ouder dan 3 maanden (MEDEX).

Vaarbewijs aanvraag verlenging

Hoe kan men een duplicaat van het Vaarbewijs A of B aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv of het emailadres binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be. Het adres kan u terugvinden op het aanvraagformulier.

Om een duplicaat voor het vaarbewijs A of B te verkrijgen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'vaarbewijs aanvraag duplicaat';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een verklaring van verlies of diefstal opgemaakt door de politie (PV), of een kopie van het beschadigde vaarbewijs.

Vaarbewijs aanvraag duplicaat

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...