Reglementering pleziervaart

Op de waterwegen zijn verschillende reglementen van toepassing. Deze reglementen zijn vaak gebaseerd op de internationale regelgeving.

In het keuzemenu in de rechterkolom vindt u een overzicht van de reglementen die op de Vlaamse waterwegen van toepassing zijn. Deze werden opgesplitst per thema om de leesbaarheid te bevorderen.

Omwille van het internationale karakter van de waterweg worden ook de beschikbare Europese en Rijnvaartreglementen bij de nuttig info in de rechterkolom opgenomen.

De meest recente beschikbare geconsolideerde versies worden beschikbaar gesteld. Echter voor de juridische correcte informatie verwijzen we naar het Belgisch Staatsblad op volgende databank 

Binnen Vlaanderen wordt er gewerkt aan een scheepvaartdecreet. Ook bij de federale overheid wordt er gewerkt aan een scheepvaartwetboek. Beide reglementen hebben de ambitie om het regelgevend landschap te vereenvoudigen. Wanneer deze teksten gepubliceerd worden zal u op deze plaats hierover op de hoogte gebracht worden.

Lees meer...