Radarpatent

Om een schip met behulp van een radar te mogen besturen, moet de bestuurder in het bezit zijn van:

 • ofwel een vaarbewijs of Rijnpatent met aantekening 'R' waaruit blijkt dat betrokkene geschikt is om een schip met radar te besturen;
 • ofwel een radarpatent en een vaarbewijs of Rijnpatent.

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een Radarpatent te behalen?

Om een radarpatent te kunnen verkrijgen, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen :

 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • houder zijn van een Rijnpatent, een vaarbewijs A of B (B), een Groot Vaarbewijs I of II (NL), een 'certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure (F), een 'Schifferpatent' (D) of gelijkwaardig;
 • houder zijn van een beperkt certificaat van radiotelefonist (VHF);
 • de retributie betalen.

Hoe kan men een Radarpatent aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be met als onderwerp: ‘aanvraag examen binnenvaart’. 

Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Radarpatent aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van een beperkt certificaat voor radiotelefonist (VHF);
 • een kopie van een Rijnpatent, een vaarbewijs A of B (B), een Groot Vaarbewijs I of II (NL), een 'certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure (F), een 'Schifferpatent' (D) of gelijkwaardig;
 • Indien u de aantekening R wil
  • Op het vaarbewijs: een kopie van het Vaarbewijs A of B
  • Op het Rijnpatent: een kopie van het Rijnpatent

Radarpatent aanvraag examen

Hoe kan men een duplicaat van het radarpatent aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv of via mail naar binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be. Het adres kan u terugvinden op het aanvraagformulier.

Om een duplicaat voor het radarpatent te verkrijgen, dient u onderstaande documenten voor te leggen:

 • het aanvraagformulier 'Radarpatent aanvraag duplicaat';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een verklaring van verlies of diefstal opgemaakt door de politie.

Radarpatent aanvraag duplicaat

Wat omvat het examen?

1. Theorie omtrent radar

1.1 Radiogolven, algemeen

1.2 Voortplantingssnelheid van de radiogolven

1.3 Terugkaatsing van de radiogolven (radarreflectoren)

1.4 Beginsel van de werking van radar

1.5 Kengetallen van radarapparatuur voor de binnenvaart

1.5.1 Frequentie

1.5.2 Zendvermogen

1.5.3 Duur van de zendpuls

1.5.4 Omwentelingen van de antenne

1.5.5 Eigenschappen van de antenne

1.5.6 Beeldscherm (indicatie en bediening)

1.5.7 Beeldschermdoorsnede

1.5.8 Ingesteld bereik

1.5.9 Onderscheiding voor dichtbij

1.5.10 Radiale onderscheiding

1.5.11 Azimuthale onderscheiding

2. Interpretatie van het radarbeeld

2.1 Plaats van de antenne op het beeldscherm; koerslijn

2.2 Vaststellen van ligging, koers en draaiing van het eigen schip

2.3 Bepalen van afstanden en bereik

2.4 Onderscheiden van het gedrag van andere verkeersdeelnemers (stilliggende, tegemoetkomende en in dezelfde richting varende schepen)

2.5 Betekenis van hulpmiddelen en interpretatie van het radarbeeld (koerslijn, afstandsringen, nalichtspoor, decentreren)

2.6 Beperking van informatie verkregen door radar

3. Verstoringen van het radarbeeld

3.1 Storingen die vanuit het eigen schip komen en mogelijke maatregelen tot vermindering daarvan

3.1.1 Uiteenvallen van de antennebundel

3.1.2 Schaduwvorming (blinde sektoren)

3.1.3 Meervoudige reflectie (bijv. in het gebied van de laadruimte)

3.2 Storingen die vanuit de omgeving komen en mogelijke maatregelen tot vermindering daarvan

3.2.1 Storingen door regen of golfslag

3.2.2 Strooivelden (bv. bij bruggen)

3.2.3 Meervoudige reflectie

3.2.4 Schijndoelen

3.2.5 Schaduwvorming

3.2.6 Meerweg uitbreiding

3.3 Verschijningsvorm van de van andere radarapparaten uitgaande storingen en maatregelen

tegen het opheffen daarvan

4. Bediening van het radarapparaat

4.1 Tijd nodig voor inwerkingstelling, gereedheid

4.2 Basisinstelling, afstemming

4.3 Afstemming van contrast en helderheid

4.4 Afstemming van de versterking

4.5 Afstemming van de verzwakking en filter

4.6 Beoordeling van de beeldkwaliteit

5. Bochtaanwijzer

5.1 Functioneren

5.2 Gebruiksmogelijkheden

6. Bijzondere politievoorschriften

6.1 Gebruik van marifoon, geluidsseinen en koersafspraken

6.2 Materiële minimumuitrusting van het schip voor het varen met behulp van radar

6.3 Personele minimumbezetting en bevoegdheden voor het varen met behulp van radar

 1. Praktisch gedeelte

1. Voor het vertrek te nemen maatregelen

1.1 Inwerkingstelling, afstemming en controle op het functioneren van het apparaat

1.2 Interpretatie van het radarbeeld

1.3 Taakverdeling aan boord

2. Het varen met behulp van radar

2.1 Varen en keren op stilstaand en stromend water

2.2 In- en uitvaren van een haven of van een smal vaarwater, met afspraken via de marifoon en geluidsseinen

2.3 Ontmoeten en oplopen

2.4 Stoppen op een aangewezen plaats

2.5 Toelichten van het radarbeeld

2.6 Geven van commando’s aan de roerganger

2.7 Gedrag in bijzondere situaties (bijvoorbeeld: gevaarlijke verkeerssituaties of uitval van apparaten). 

 
Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...