Langs onze waterwegen zijn er tal van plaatsen waar je goederen kan laden en lossen. Deze zijn opgedeeld in publieke en private overslaglocaties, ook terminals genoemd. Grotendeels zijn deze vergund aan concessiehouders voor de aan- of afvoer van goederen, producten, materialen, enz.

De niet-vergunde locaties hebben een openbaar karakter. Ook voor het laden of lossen van vaartuigen aan de openbare kaaimuur moet je vooraf de nodige vergunning aanvragen bij De Vlaamse Waterweg nv.

Onderstaande tabel bevat voorlopig een overzicht van alle openbare overslaglocaties op het Albertkanaal en de Kempische kanalen.

Wil je zelf gebruik maken van één van deze kaaimuren voor de overslag van goederen? Zoek dan de gewenste locatie op in onderstaande tabel, controleer of deze nog beschikbaar is en doe een aanvraag via het reservatieformulier. Klik hiervoor op de gewenste locatie. Deze aanvraag zal vervolgens gevalideerd worden door een RIS-operator. Om gebruik te kunnen maken van deze locaties dien je te beschikken over een vergunning.

Meer informatie over de vergunning en het bekomen ervan, kan je opvragen via het contactformulier .

Lees meer...

Openbare overslaglocaties