Getuigschrift passagiersvervoer

Om een schip te mogen besturen dat bestemd is voor het vervoer van meer dan 12 personen, naast de bemanning, moet de bestuurder of een ander lid van de bemanning in het bezit zijn van een bijkomend getuigschrift voor het personenvervoer. Indien het de bestuurder is die in het bezit is van een bijkomend getuigschrift voor het personenvervoer, kan de aantekening 'P' op het vaarbewijs worden vermeld. 

Welke documenten zijn gelijkwaardig?

Het getuigschrift dat afgegeven wordt door een andere lidstaat van de EU is gelijkwaardig aan het getuigschrift passagiersvervoer.

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een getuigschrift passagiersvervoer te behalen?

Om een bijkomend getuigschrift voor het personenvervoer te verkrijgen, moet men voldoen aan onderstaande voorwaarden :

 • tenminste 18 jaar oud zijn.
 • slagen voor het examen over volgende onderwerpen :
  • beknopte kennis van de technische voorschriften m.b.t. de stabiliteit van passagiersschepen in geval van averij,
  • eerste hulp bij ongevallen,
  • brandpreventie en brandbestrijdingsmiddelen,
  • gebruik van reddingsmiddelen en -materieel,
  • maatregelen te nemen voor de bescherming van passagiers in het algemeen en bij evacuatie, averij, schipbreuk, ...
  • kennis van de veiligheidsvoorschriften (nooduitgang, loopbrug...).
 • In het bezit zijn van een EHBO-brevet van minder dan 5 jaar oud, afgeleverd door een gemachtigde instelling, waaruit blijkt dat men een opleiding genoten heeft wat betreft benadering van een noodsituatie, reanimatietechnieken, optreden bij een hartstilstand en optreden bij een uitwendige bloeding (bv. het Europees Brevet Hulpverlener, afgeleverd door het Rode Kruis).
 • de retributie betalen.

Hoe kan men een getuigschrift passagiersvervoer aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be met als onderwerp: ‘aanvraag examen binnenvaart’. 

Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Getuigschrift passagiersvervoer aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van uw EHBO-brevet;
 • voor de aantekening 'P' op het vaarbewijs: een kopie van het vaarbewijs A of B.

Getuigschrift passagiersvervoer aanvraag examen

Hoe kan men een duplicaat van het getuigschrift Passagiersvervoer aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv of via mail naar binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be. Het adres kan u terugvinden op het aanvraagformulier.

Om een duplicaat voor het getuigschrift passagiersvervoer te verkrijgen, dient u onderstaande documenten voor te leggen:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs (beide zijden);
 • Originele verklaring van verlies of diefstal opgemaakt door de politie.

Getuigschrift Passagiersvervoer aanvraag duplicaat

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...